Luckson Mulumbi – rättighetskämpe och hjälte inom lokal demokrati

Luckson Kanjaka Mulumbi har spenderat många år inom den civila sektorn med att analysera hur Zambias kvinnor och ungdomar påverkas av policybudgetering, uppföljning och utgifter. Idag kämpar han för bättre inkludering och jämställdhetsintegrering som borgmästare för stadsrådet i sitt lokala distrikt Mushindamo. 

Luckson har deltagit i ICLD:s program Gender Mainstreaming, och det var där vi fick möjligheten att ta del av hans åsikter och erfarenheter om utvecklingen av lokal demokrati och jämställdhet. Vi presenterar honom här i vår serie “Hjältar inom lokal demokrati”.

Programmet Gender Mainstreaming

Under en period på 18 månader har det nyetablerade stadsrådet i Mushindamo arbetat med distriktets förändringsprocess gentemot planering och budgetering med ett jämställdhetsintegrerande perspektiv. Som en del av Zambias nordvästra region och ett snabbt växande gruvdistrikt angränsande till Kopparbältet och dess 130 000 invånare, förklarar Luckson att han sett mycket fram emot att erhålla nya perspektiv från hans deltagande kollegor från Uganda, Tanzania och Kenya. 

– Vi delar rätt mycket i form av engagemang, så att knyta kontakt med de här kollegorna ger mig en djupare inblick i hur deras system fungerar. Om vi kan vinna en politisk vilja och förståelse för genusfrågor, hjälper det mycket för att kunna influera beslut. 

Trots att distriktet är en nykomling förklarar Luckson att lokala starka patriarkala strukturer, kulturella traditioner och rigida diskriminerande attityder har förhindrat en social utveckling, speciellt gällande jämställdhet. Som vittne av hur hans egen familj påverkats negativt av etablerade strukturer i den lokala lantbygden, har Luckson en personlig politisk mission att arbeta för en god demokratisk utveckling och större könsinkludering. Han förklarar att han som liten pojke bevittnade hur en politiker begick orätt mot hans mormor/farmor, genom att beslagta hennes stora markegendom för att utöka en redan enorm gruva. 

– Min mormor/farmor fick aldrig åtnjuta värdet av den tillgången. För att hon var kvinna och afrikan. Hon var inte i en maktposition. 

När jag trädde in i det offentliga rummet insåg jag att kvinnor fortfarande inte hade tillgång till besittningsskydd för sitt markvärde. 

Men i och med Luckson och hans stadsråds hårda arbete utvecklas Mushindamo sakta men säkert. De ser en växande trend gentemot större kvinnlig influens inom lokal politik och samhälle, då kvinnor börjar ta fler ledarpositioner i distriktet. Luckson argumenterar att anledningen bakom trenden är en attitydförändring hos samhällets invånare och politiker, vilket sätter jämställdhetsintegrerande frågor högre på agendan. Han förklarar att främjandet av jämställdhetsintegrering är någonting som motiverar honom på en personlig nivå, eftersom han inte vill att hans döttrar ska växa upp och bemöta samma orättvisa som hans mormor/farmor upplevt. 

– Jag vill att mina flickor blir jämlikt behandlade, jag vill att mina flickor ska växa upp i ett samhälle som respekterar dem som jämlika medborgare. Jag vill inte att någon ska se ned på dem för att de är tjejer.  

Vi har gjort stora framsteg. Vart vi bör vara och vart vi är på väg är inom de nästa fem, tio åren, är att vi kommer att se en folkgrupp och ett samhälle som dominant är drivet av kvinnor, och vi närmar oss det varje dag. 

Valet i Zambia 

I augusti 2021 hölls det nationella valet i Zambia, vilket resulterade i att oppositionsledaren Hakainde Hichilema blev tillsatt som landets president. Hichilemas parti United Party for National Development (UPND), samma parti som Luckson Mulumbi tillhör, vann majoriteten av platserna i nationalförsamlingen. Valanalyser antyder att unga väljare spelat en viktig roll i resultatet och Luckson är självsäker och optimistisk gällande att lokal demokrati och social utveckling kommer att bli högre prioriterat i framtiden. 

– Den nuvarande attityden gentemot den nya regeringen och den nya presidenten är att vi behöver fördela pengar från stadskärnan och ta ned dem till strukturerna. Till lokala människor. Så, det finns en massiv plan för denna decentralisering och mycket mer pengar är på väg mot den lokala nivån.  

Det betyder att kvinnor har en möjlighet att kunna ta en del av den här resursen som är på väg ner. 

När han förklarar sina visioner för framtida utveckling gentemot ökad jämställdhet, betonar Luckson institutionalisering och vikten av lokal demokrati.  

– När vi får mer människor att känna sig som en del av en öppen demokratisk process och ju mer kvinnor får tillåtelsen att höja sina röster, desto mer tillåter vi både män och kvinnor att respektera mänskliga rättigheter, desto mer tillåter vi män och kvinnor att delta i byggandet av starkare institutioner. Så, i grund och botten har formandet av könsinkludering och demokrati en väldigt nära relation. 

Luckson förklarar att det är essentiellt att bryta ner kulturella barriärer, samt att hitta möjligheter i kulturella system för att stödja genusfrågor och transparenta rum för demokrati. 

– Vi kan inte bara hantera nedbrytandet av kulturella barriärer, vi behöver titta på sökandet av möjligheter i redan existerande kulturella systemen för att stödja genusfrågor och transparenta utrymmen för demokrati inom våra samhällen. 

Det essensen av demokrati, för mig. Det handlar om att förändra samhällen. Det handlar om att bekämpa fattigdom och att se till att människor kan leva värdiga liv. 

Om vår serie Hjältar inom Lokal Demokrati

Inom den här serien skildrar vi personliga berättelser om individer som inspirerar andra och får demokratiska värden att fortskrida. Oavsett kön, status eller besvärliga situationer som de genomlevt, har de aldrig backat från demokratins frontlinje. Våra hjältar har varit eller är under skriven stund en del av vår verksamhet på ICLD. Läs tidigare porträtt

Etiketter
Champions of Local Democracy, lokal demokratihjälte,