Lokal demokrati för en stabil och rättvis värld

Denna insändare publicerades i Gotlands tidningar och på Helagotland.se den 15 september 2023

Den 15 september uppmärksammas Internationella demokratidagen världen över.
En viktig dag för demokratin som aldrig kan tas för given, utan något vi ständigt behöver arbeta för. En central del i detta arbete är att stärka demokratiutvecklingen på lokal nivå, i kommuner och regioner. Att stärka medborgarnas röst och inflytande över de frågor som påverkar deras vardag. För det är på lokal nivå som människor har möjlighet att göra sin röst hörd och skapa förändring.

De komplexa problemen som vår värld står inför kräver innovativa och anpassade lösningar. Lokala samhällen har en unik förståelse för sina egna behov och kan utveckla lösningar som är anpassade till sin specifika kontext. I en alltmer sammanlänkad värld har det lokala beslutsfattandet också en direkt inverkan på globala frågor. Därför är det viktigt att främja samarbete och utbyte av kunskap och erfarenheter mellan olika lokala samhällen över hela världen exempelvis genom genom globala partnerskap och nätverk.

Med huvudkontor i Visby, finns den svenska demokratiorganisationen ICLD, Internationellt Centrum för Lokal Demokrati som arbetar för att stärka den lokala demokratin i världen. ICLD arbetar med svenska och internationella kommuner och regioner, exempelvis Region Gotland, för att etablera globala partnerskap dem emellan. Dessa samarbeten ger en unik möjlighet att bygga broar över nationsgränser och tilsammans ta sig an gemensamma utmaningar såsom hållbarhet, klimatförändringar och jämlikhet- och rättighetsfrågor Alla med målet att stärka den lokala demokratiutvecklingen. Ett av många positiva resultat från ICLD:s arbete är exempelvis det nätverk av kvinnliga borgmästare från hela världen som nu har en utbytesplattform som underlättar reformer som leder till att kvinnor får ökat inflytande och bättre livsvillkor.

Globala partnerskap en kraftfull väg för Region Gotland att stärka sin närvaro och påverkan i en alltmer sammanlänkad värld. Att dela lokala erfarenheter och lösningar med andra regioner i världen hjälper Gotland att stå bättre rustad för att möta framtidens utmaningar.

I en tid av ökad internationell samverkan och utmaningar är det på lokal nivån som människor har möjlighet att göra sin röst hörd och skapa förändring. En stark lokal demokrati är avgörande för att möta dagens utmaningar och bygga en hållbar framtid!

Johan Lilja, Generalsekreterare ICLD          
Meit Fohlin, Regionstyrelsens ordf Region Gotland