Lena Langlet – ny ordförande för ICLD

På Styrelsemötet den 24 april fick ICLD en ny ordförande. Det är numera Lena Langlet som står bakom rodret i ICLD:s styrelse. Hon efterträder Jerker Stattin.

Det känns både roligt och en ära att få vara ordförande i ICLD, säger Lena Langlet. Jag har varit ledamot under många år nu så jag tycker att jag kan mycket om verksamheten. Det blir en spännande utmaning att ta sig an ordförandeskapet.

Lena Langlet arbetar till vardags med demokratifrågor på Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. Vi ställde några frågor till henne strax efter hon blivit vald till ordförande.

Hur vill du se att verksamheten utvecklas?

“Det jag skulle vilja att vi blir bättre på är att visa på den effekt som de insatser som görs får. Inte minst i de kommunala partnerskapen där jag är övertygad om att de leder till utveckling av demokratin vilket är så viktigt inte minst i dagens läge. Det behöver vi kunna visa på ett bättre sätt än idag.”

Vilka utmaningar ser du?

“Den stora utmaningen är att få svenska kommuner att vilja ingå partnerskap och där är frågan hur får vi det som en självklar del i den lokala kommunala utvecklingen att samarbeta med andra delar av världen. Agenda 2030s mål 17 lyfter upp just internationellt partnerskap som en viktigt samarbete för att nå en hållbar värld.”

Om fem år, hur tror du ICLD arbetar?

“En svår fråga. Världen förändras snabbt. Vem var beredd på flyktingvågen 2015? Vem var beredd på Corona?
Som grund ser jag att det internationella samarbetet blir allt viktigare för att stärka en demokratisk utveckling såväl i Sverige som globalt och det är där som ICLD fortsatt ska göra viktiga insatser.”

Tack Lena. Vi önskar dig varmt välkommen som vår ordförande!

På Lenas plats som styrelseledamot i ICLD:s styrelse återfinns nu Marcus Holmberg, SKR.

Fakta ICLD:s organisation

ICLD är en ideell förening. Huvudman för ICLD är Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. ICLD:s verksamhet finansieras av Sida och vår verksamhet regleras av nationella och internationella policydokument samt avtal mellan Sida och ICLD. ICLD:s styrelse består av föreningens medlemmar och tillika representanter för Lunds Universitet, Region Gotland och SKR. Läs mer