Lättare för kommuner att implementera Agenda 2030

Från årsskiftet är ICLD ny samarbetspartner till Glokala Sverige.
– Vi ger nu verktyg till svenska kommuner och regioner för att kunna gå från ord till handling avseende Agenda 2030, säger Johan Lilja, generalsekreterare på ICLD.

Glokala Sverige är kommunikations- och utbildningsprojektet som ska stärka kunskap och engagemang för Agenda 2030 bland politiker och tjänstepersoner i kommuner och regioner. Projektet är ett samarbete mellan Svenska FN-förbundet och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR och finansieras av Sida. Genom utbildningsinsatser och nätverk får deltagarna här grundläggande kunskap om Agenda 2030 och de globala målen.

– Glokala Sverige ger ett ovärderligt stöd till kommuner och regioner som vill utveckla sitt arbete inom klimat, delaktighet, jämställdhet och andra områden inom Agenda 2030, säger Staffan Isling, vd på Sveriges Kommuner och Regioner.

Nära hälften av Sveriges kommuner och regioner deltar idag i Glokala Sverige, Det stora engagemanget för Agenda 2030 bekräftas också av Statskontorets rapport (juni 2020) som konstaterar att en majoritet av myndigheter, kommuner och regioner använder Agenda 2030 i sitt hållbarhetsarbete. Samtidigt konstaterar rapporten att det är angeläget för Glokala Sverige att kunna justera fokus från kunskapshöjande till mer metodutvecklande insatser.

Det är just genom samarbetet och via ICLD:s internationella partnerskapsprogram som nu kommuner och regioner ges möjlighet till fortsatt implementering och metodutveckling av Agenda 2030 i verksamheten. Samtidigt som demokratiutveckling på lokal nivå stärks.

– Vårt samarbete kommer att ge kommuner och regioner möjlighet att ta sitt arbete med Agenda 2030 till en ny nivå, säger Johan Lilja.

Fortsatt ekonomiskt stöd

Samtidigt som beslutet om samarbete med ICLD togs, beviljades Glokala Sverige också ytterligare stöd från Sida med 12 miljoner kronor för att bidra till att utveckla det lokala arbetet med Agenda 2030 under de kommande tre åren.

– Att Glokala Sverige får fortsatt finansiering innebär att vi kan välkomna flera kommuner till det viktiga Agenda 2030-arbetet. Svenska FN-förbundet, SKR och ICLD är tre organisationer med kompletterande nätverk, styrkor och kompetenser som kan stärka deltagarnas engagemang för de globala målen, säger Anna Hägg-Sjöquist, generalsekreterare i Svenska FN-förbundet.


Läs Glokala Sveriges pressmeddelande