Öppet för ansökningar om Kommunalt Partnerskap

Vi välkomnar er ansökan inom programmet Kommunala Partnerskap fram till och med den 15 oktober. Nytt för denna höst är möjligheten att även kunna ansöka till Kommunala Partnerskap för Mänskliga Rättigheter. Ansökan om förberedelsefas går bra att insända året om.

Kommunala partnerskap är en Sida-finansierad samarbetsform där en kommun eller region i Sverige identifierar en liknande utmaning tillsammans med en internationell partnerkommun och tillsammans driver ett projekt för att hitta nya lösningar. Utmaningen och temat för ett kommunalt partnerskap kan vara vad som helst som ligger inom det kommunala/regionala ansvarsområdet. Programmet Kommunalt Partnerskap är ett bra sätt att arbeta med Agenda 2030. Genom partnerskapet förbättrar de båda kommunen/regionen sina verksamheter samtidigt som de bidrar både till internationellt utvecklingssamarbete liksom att uppnå de globala målen.

Partnerskapet ska bidra till ökat medborgarinflytande genom att stärka lokala och regionala politiskt styrda organisationer inom något, eller några av följande kärnområden: 

  • Jämlik/rättvis och inkluderande behandling 
  • Deltagande och delaktighet
  • Transparens och insynsmöjligheter
  • Möjlighet till ansvarsutkrävande

19 möjliga samarbetsländer

Kommuner, regioner och regionala kommunalförbund i Sverige kan ansöka om kommunalt partnerskap med något av de 19 samarbetsländer:

Bosnien och Hercegovina, Georgien, Kosovo, Nordmakedonien, Moldavien, Serbien, Turkiet, Ukraina, Indonesien, Kina, Vietnam, Botswana, Kenya, Mozambique, Namibia, Sydafrika, Tanzania, Uganda och Zambia.

Så här ansöker ni. Ansökningar om förberedelsefas går bra att insända året om, det går att läsa mer om här.

Välkommen med er ansökan till och med den 15 oktober!

Kommunala partnerskap för mänskliga rättigheter

För att möjliggöra för kommuner att lyfta sitt arbete med Mänskliga rättigheter (MR) på lokal nivå lanserar ICLD i höst en ny metod för kommunala partnerskap. Utvalda svenska kommuner kommer ihop med varsin partnerkommun i Södra Afrika att driva ett 3-årigt projekt inom ett valfritt område relaterat till mänskliga rättigheter. De svenska kommunerna får stödresurser från ICLD och utbyte med varandra under projekttiden för att nå både individuella och gemensamma målsättningar.

Intresserade kommuner skickar en intresseanmälan till partnership@icld.se. Mer information om detta hittar du på vår sida för kommunala partnerskap för mänskliga rättigheter.

Etiketter
Kp,