Kommuner – bidra till demokratin i världen!

Demokratins utmanas runt om i världen. Det är skrämmande att se hur fort demokratiska värderingar kan urholkas. Vi uppmanar er svenska kommuner och regioner att engagera er i internationella demokratisamarbeten. Med ert kunnande kan ni göra skillnad! Det skriver Johan Lilja, generalsekreterare på Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, ICLD och Carin Jämtin, generaldirektör, Sida.

Det ökade demokratiunderskottet är alarmerande. Det påverkar människors vardag, till exempel när man inte vågar uttrycka sina åsikter eller älska den man vill, eller tvingas rätta sig efter beslut man själv inte varit delaktig i.  När det inte går att påverka sin egen lokala situation, när de mänskliga rättigheterna förbises, tvingas människor i ren självbevarelsedrift att söka sig till olika fristäder. Att hitta samarbeten där kommuner kan bilda internationella partnerskap bidrar till att utveckla och stärka demokrati i lokala och regionala politiskt styrda organisationer i både samarbetsländerna och Sverige. Utgångspunkten är att en svensk kommun tillsammans med en motsvarighet arbetar med en gemensam utmaning.

Bakom samarbetsformen Kommunala partnerskap står Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, ICLD, vars mål är att främja demokrati och processer för delaktighet på lokal och regional nivå och en utveckling där den lokala demokratin institutionaliseras. Internationella samarbeten kommuner emellan är en del av det svenska biståndet och med en övertygelse om att kampen för att utrota fattigdom i världen börjar hemma – i byn, staden eller kommunen. Det är där kan vi göra skillnad!

I den praktiska vardagen så ser vi kommunala partnerskap kring klimat, utbildning och social service. I andra partnerskap kan vi notera att miljöåtgärder skapar renare närmiljöer och arbeten med policys stärker jämlikhet och jämställdhet. Andra exempel är att bekämpa korruption och att medborgare får möjlighet utkräva ansvar från sina beslutsfattare. Sanningen är den att även i länder där utvecklingen går mot ökad centralisering och auktoritära regimer noterar vi att viljan att kunna forma sin egen vardag och framtid är stark, och det ger hopp om en starkare lokal demokrati.

Idag på Internationella demokratidagen står demokratin i rampljuset. Demokratiarbetet måste dock ständigt underhållas. I en tid med krympande demokratiskt utrymme behövs ett starkare internationellt samarbete och engagemang för demokrati och mänskliga rättigheter. Vi hoppas att svenska kommuner och regioner vill vara en del av detta! 

Johan Lilja, generalsekreterare, Internationell Centrum för Lokal demokrati, ICLD

Carin Jämtin, generaldirektör, Sida

Läs mer i Dagens Samhälle – debatt 15 september 2019