Kommunala partnerskap för en hållbar värld

Vill din kommun eller region arbeta för en stärkt demokratiutveckling genom internationellt klimatsamarbete?  Just nu satsar vi på ICLD extra resurser på just den typen av partnerskapssamarbeten.

Kommuner och regioner har en viktig roll att spela i klimatanpassningen. Både genom att skapa hållbara lokala lösningar och att engagera medborgare, civilsamhälle och företag. Genom att involvera olika intressen kan man lättare hitta lösningar och åtgärder som motverkar klimatförändringar.

Genom ett ingå i ett kommunalt partnerskap kan kommuner och regioner genomföra treårsprojekt med ett tema som relaterar till klimatåtgärder på lokal nivå. Det kan t ex handla om avfallshantering, vattenförsörjning, kollektivtrafik eller stads- planering etc. Kommunerna bestämmer själva temat som kan relatera till en viktig fråga, ett pågående flerårigt uppdrag eller en utvecklingsstrategi.

De kommuner och regioner som väljer att ingå i ett kommunalt partnerskap på temat klimat kommer att få extra stöd och hjälp från ICLD samt ingå i ett nätverksamarbete som innebär bättre möjligheter till stöd och erfarenhetsutbyte.’

Intresserad?

Kontakta oss på ICLD via epost: partnership@icld.se

Mer information

Mer om kommunala partnerskap

Mer om Nätverk för klimatet

Etiketter
klimat,