Jämställdhet i fokus på Local Democracy Talks

Arbetet för ökad jämställdhet måste genomsyra alla verksamheter i städer och regioner. Det var ett viktigt budskap under ICLD:s första direktsända panelsamtal under vinjetten ”Local Democracy Talks” den 2 mars.

Under ledning av ICLD:s generalsekreterare Johan Lilja samtalade en femhövdad panel på temat ”If gender champions rule our cities: Key policies to create a more equal world from below”. Paneldeltagarna bestod av politiker och tjänstepersoner från såväl Kenya som Sverige.

Sveriges ambassad i Kenya var medarrangör. I sitt inledningsanförande underströk ambassadör Caroline Vicini att det djupa samarbetet mellan länderna inte i första hand handlar om att bygga vägar och broar:
– Vi samarbetar mer kring mänskliga rättigheter, jämställdhet och kring skapandet av fungerande institutioner, sade Caroline.

I grunden handlar det om rättvisa

Idag pågår ett arbete för ökad jämställdhet över hela kontinenten, bland annat genom UCLG Africa (United Cities and Local Goverments) som också var med och arrangerade panelsamtalet. Jacqueline Moustache Belle, tillträdande chef för avdelningen för ungdomsfrågor och jämställdhet, lyfte fram de tre viktigaste satsningarna: minskat antal gatubarn, ge kvinnor ett ökat ekonomiskt inflytande över sina liv samt att införa nolltolerans mot våld i nära relationer.

Dessa satsningar ligger nära ICLD:s egna prioriteringar på området, bland annat genom ICLD:s internationella utbildningsprogram: ”Gender mainstreaming” där Makueni-provinsen i sydöstra Kenya finns med. Provinsens viceguvernör Adelina Mwau Ndeto har i många år, i olika roller, arbetat för ökad jämställdhet och underströk:

“Jämställdhet handlar inte bara om kvinnor, det handlar om både män och kvinnor. I grunden handlar det om rättvisa! “

Uttrycket ”Gender mainstreaming” betyder att man på varje område, i varje politisk fråga, måste granska vilken effekt besluten får för jämställdheten. Adelina Mwau Ndeto valde att lyfta fram två viktiga områden:

Vi måste minska avstånden som familjer har till vatten. Och till hälsovård. I bägge fallen skulle kvinnor gynnas. Sedan 2013 har vi minskat den genomsnittliga sträckan till en vårdcentral från tio till fem kilometer, sade Adelina.

Paneldeltagarna slog fast att jämställdhet – mål fem i FNs Agenda 2030 – är ett enormt brett område. Regionpolitikern Nereah Amondi Oketch från Homa Bay, Kenya vid Victoriasjöns östra strand, inledde med att lyfta fram tonårsgraviditeter:
– Jag vet hur det känns, det hände mig också. Man kommer efter i sin utbildning, blir låst till hemmet. Jag själv lyckades komma loss, men det är svårt, berättade Nereah.

Idag är hon en förebild, en ”Gender champion”, som framstående, engagerad kvinnlig politiker på regional nivå.
– Jag besöker kvinnor i deras hem och på deras arbetsplatser. Jag visar dem att en kvinna kan bli vald, att en kvinna kan göra skillnad. Våra politiker befinner sig ofta långt bort från medborgarna, jag vill inte vara en sådan politiker, berättade Nereah Amondi Oketch.

Flera av panelisterna lyfte frågan om våldet mot kvinnor, även de två deltagarna från Sverige. Amelie Tarschys (L) är kommunalråd och ordförande i utbildningsnämnden i Lidingö kommun:
– Situationen har förvärrats under pandemin, vi måste göra ännu mer för att minska omfattningen av det här våldet. Och vi måste få fram fler skyddade boenden, sade Amelie.

På frågan om vad som ytterligare måste göras för att öka jämställdheten höll Amelie med om att fler kvinnor måste lockas in i politiken. Men hon pekade också på vikten av att ha fungerande barnomsorg, skola och äldreomsorg eftersom kvinnor påverkas mer än män när dessa inte fungerar. Hon underströk också vikten av att förbättra de allmänna kommunikationerna, då det är fler kvinnor än män som använder sig av dem.

Den enda mannen i panelen, Eskilstunas kommunalråd Jimmy Jansson (S), betonade vikten av att avdramatisera frågan om jämställdhet som tenderar att bli en polariserande fråga:
– I diskussionen slutar folk ibland att lyssna på varandra, de ställer de sig i varsin ringhörna i sociala medier. Om vi slutar se jämställdhet som en separat fråga, om vi inkluderar den på alla områden, då kan den bli mindre polariserande, menade Jimmy.

Se hela panelsamtalet här

Läs mer om Local Democracy Talks