Introduktionsdag till Kommunalt Partnerskap 5 september i Alingsås

I detta samarrangemang mellan Alingsås kommun och ICLD diskuterar vi hur
en kommun, region eller landsting kan initiera ett Kommunalt partnerskap för
att tillsammans med en internationell partner ta sig an hållbarhetsutmaningar.

Under dagen presenterar Alingsås, Mölndal och Lidköping sina partnerskap och berättar om erfarenheter och lärdomar. Genom en avslutande workshop kommer du få inspiration till hur just din kommun skulle kunna utvecklas genom internationellt samarbete.

Seminariet är kostnadsfritt och ICLD bjuder på lunch och fika.

Målgrupp Tjänstepersoner och politiker på lokal nivå med intresse för utvecklingsfrågor lokalt och internationellt

Plats och tid Utbildningens Hus, Östra Ringgatan 16, Alingsås 5 september 2018, kl. 09:30-16:15

Anmälan Skickas till Anna Cedergren på e-postadress integration@alingsas.se Märk din anmälan ”ICLD 5 september”

Frågor Julia Mårtensson, Alingsås kommun, julia.martensson@alingsas.se eller Felicia Wede, ICLD, felicia.wede@icld.se