Inkludering av flyktingar stärker den lokala demokratin

“Migrationsdebatten handlar i dagsläget ofta om hur det svenska samhället kan inkludera nyanlända på bästa sätt. Vi bör istället diskutera hur nyanlända kan delta i samhällsdebatten och beslut som rör deras liv. Här har kommuner och landsting en viktig roll att spela. Det är dags att börja betrakta migranter som aktiva medlemmar av vårt samhälle och som nödvändiga för att säkerställa en representativ demokrati.”

Läs mer på Dagens Samhälle