ICLD söker praktikant

Internationellt Centrum för Lokal Demokrati söker en praktikant till kontoret i Visby. ICLD är en organisation knuten till SKL (Sveriges Kommuner och Landsting). Verksamheten finansieras av Sida och har tre huvudsakliga verksamhetsområden; Kommunalt Partnerskap, Internationella Utbildningsprogram samt ett Kunskapscenter.

Som praktikant deltar du i ICLDs verksamhet och får inblick i de tre verksamhetsgrenarna. Du fungerar som en resurs för hela ICLD genom att delta i den löpande verksamheten vilket omfattar såväl administration som utredande uppgifter dessutom får du möjlighet att göra en fördjupad studie.

Vi söker dig som skrivit C-uppsats och fortsätter din universitetsutbildning. Arbetet kräver att du har god analysförmåga, kan arbeta självständigt samt har lätt för att prioritera och strukturera. Vi söker dig som är intresserad av lokal demokrati och utvecklingssamarbete.

Praktikperioden avtalas mellan den sökande och ICLD, men sträcker sig över en normal universitetstermin med början i januari 2017.

Ansökan, samt CV med referenser skickas till maria.larsson@icld.se. Frågor om praktikplatsen besvaras av Maria Larsson, tfn 0498-29 9157.