ICLD Resestipendium

ICLD delar ut resestipendium för internationella mastersstudenter registrerade på svenska universitet. Syftet med stipendiet är att möjliggöra för mastersstudenter att genomföra fältstudier utomlands. Varje uppsats ska bidra till att förstå hur lokal demokrati och gott ledarskap kan bidra till att uppnå hållbar utveckling och fattigdomsminskning.

Vem kan ansöka?

Studenter (svenska och internationella) registrerade på ett svenskt universitet.

Hur mycket kan man ansöka om?

Studenter kan söka upp till 20 000 SEK för att genomföra fältstudier i minst fem veckor.

I vilka länder kan man genomföra fältstudien?

Fältstudierna bör genomföras i ICLD:s samarbetsländer: Bosnien och Hercegovina, Botswana, Georgien, Indonesien, Kenya, Kina, Kosovo, Moldavien, Mozambique, Namibia, Nordmakedonien, Serbien, Sydafrika, Tanzania, Turkiet, Uganda, Ukraina, Vietnam, Zambia.

Ansökningar för projket i andra länder är också välkomna om de kan visa på stor relevans för lokal demokrati, kommuner och regioner i ICLD:s samarbetsländer. Projekt i ICLD:s samarbetsländer kommer prioriteras.

När kan man ansöka?

Utlysning görs varje år på hösten och kommer läggas ut på denna sida. Varje ansökningsomgång fokuserar på aktuella teman.

OBS: Due to the ongoing pandemic and the Foreign Ministry’s advice against non-essential travel to all fieldwork grant countries, ICLD will not be offering fieldwork grants at present. ICLD will revisit this decision when the situation has improved.

Se tidigare mottagare av stipendiet:

Mastersstudenter som beviljats stipendium för fältstudier 2020

Mastersstudenter som beviljats stipendium för fältstudier 2019