ICLD på SIDA:s utvecklingsforum

Utvecklingsforum genomförs inom ramen för Agenda 2030 och fokuserade i år på demokrati och mänskliga rättigheter. ICLD:s workshop knöt an till hoten mot demokratin och betonar den lokala nivåns roll i att skapa mångfald och ett tolerant samhälle.

WORKSHOP: Defending Diversity – How local governments can take the lead in fighting anti-democratic movements (eng)

I det rådande politiska klimatet möter vi grupper som öppet ifrågasätter demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter. Även stabila demokratier kämpar för att upprätthålla och förvalta demokratiska värden. Under workshopen fick deltagare i rundabordssamtal diskutera hur tolerans och mångfald han upprätthållas på den lokala nivån. Hur kan en representativ demokrati adressera detta? Vilket särskilt ansvar ligger hos de förtroendevalda och de lokala demokratiska institutionerna? Vilka krafter behöver mobiliseras och hur kan alla aktörer samverka på bästa sätt? Vilka principer och värderingar tar vi med oss in i diskussionen? Vilka utmaningar och vilka lösningar ser vi?

Sten Widmalm, Professor i statsvetenskap, Uppsala Universitet (@StenWidmalm)
Ana Maria Vargas Falla, Research Director, ICLD Knowledge Centre
Teater Tage Granit

Här hittar du ett referat från workshopen

Läs mer om hela årets Utvecklingsforum på Sidas hemsida

Där ligger också en länk till webbstreaming av hela eventet på youtube.