ICLD och 2019

Lär mer om oss, vår verksamhet och vad vi gjorde under 2019 i vår Årsredovisning!

Två delar

Årsredovisningen innehåller två delar. Den första delen av Årsredovisningen beskriver ICLD och dess verksamhet samt lyfter fram ett urval av ICLD:s arbete under 2019. Den andra delen utgörs av en mer genomgående beskrivning av genomförande och resultat under 2019 liksom resultat och balansräkning samt revisionsberättelse.

“Vi vill framföra vårt stora tack till alla svenska kommuner och regioner som genom ett kommunalt partnerskap skapat en bättre värld. Deras arbete har bidragit till att stärka lokal demokrati och varit en viktig motkraft till antidemokratiska krafter runt om i världen.”

Så inleder ICLD:s ordförande och generalsekreterare Årsredovisningen 2019 med tillhörande årsberättelse.

Trevlig läsning!

Årsredovisning ICLD 2019