ICLD i event på World Urban Forum

ICLD är partner i ett Network Event tillsammans med Mistra Urban Future på World Urban Forum 9 i Kuala Lumpur den 9 februari. Seminariet fokuserar på lokalisering av de globala målen för hållbar utveckling och The New Urban Agenda och diskuterar om en inkluderande stadsutveckling lokal demokrati är på rätt spår.

Evenemanget belyser både utmaningar och möjligheter och betydelsen av ömsesidig utbyte av kunskap och erfarenhet från olika partners på lokal nivå, där kärnområden för lokal demokrati som inkludering, deltagande och rättvisa är nyckeln till ägandeskap och hållbarhet.

Seminariet samlar olika partners och både praktiker och forskare. Förutom ICLD deltar även Malmö stad och delar med sig av sitt arbete och erfarenheter i det lokala arbetet för global utveckling.

Läs mer om eventet här