Holistisk förståelse av utvecklingsmålen i Härnösand

ICLDs årliga kurs i projektplanering är riktad huvudsakligen till partnerskap som genomför en förberedelse och planerar att ansöka om ett projekt i den närliggande framtiden. Det är ett utmärkt tillfälle för parterna, som uppmuntras delta i kursen tillsammans, att diskutera idéer med varandra. Genom föreläsningar och vägledning stöttar ICLDs handläggare denna process. Detta året innehöll föreläsningarna en introduktion till projektplanering utifrån LFA-metoden, en genomgång av ICLDs kärnområden och de tematiska prioriteringarna som Sida identifierat.

Vasna Ramasar från Lunds Universitet gav i sin föreläsning en överblick av internationellt utvecklingssamarbete till deltagarna för att visa hur de tematiska prioriteringarna och ICLDs kärnområden hör samman och kan integreras i projekten. Denna delen av kursen var särskilt uppskattad av deltagarna, och betonade särskilt vikten av jämlikt deltagande för en hållbar demokratiutveckling. Ann Masai från Machakos, Kenya uttryckte efter föreläsningen att ”vi ska inkludera alla i projektet, alla intressenter ska ha möjlighet att delta”.

Det mesta av kursen bestod av att deltagarna fick arbeta med deras egna projekt baserat på det de lärde sig under föreläsningarna. En av huvudaktiviteterna för detta var ”problemträdet”, som användes för att formulera huvudproblemet i projektet samt dess orsaker och effekter. Dessa omvandlades sedan till projektmål, delmål och övergripande mål. Aktiviteten hjälpte deltagarna att formulera mer sammanhängande och genomförbara projekt. En av deltagarna menade att de kommer vara ”mycket mer kunniga i att planera aktiviteter som stämmer överens med det övergripande målet för projektet”.

Kursen var väl mottagen hos deltagarna. Flera av dem tyckte att kursen överskred deras förväntningar och att den interaktiva metoden att blanda teori med praktik där deltagarna arbetade med deras egna projekt underlättade inlärningsprocessen. En deltagare menade att ”jag kunde verkligen förstå LFA-metoden och att kunna ta till sig av idéer från alla andra som är involverade i liknande projekt var fantastiskt”.