Helena Edvinsson – Barnens Lokala Demokratihjälte

“Barn och unga är en stor del av en kommuns medborgare och deras röster måste finnas med i kommunens alla processer. Barndomen är ingen transportsträcka till att bli vuxen, det handlar om att barnen ska ha en bra tillvaro NU”, säger Helena Edvinsson, Barnombudsman i Strängnäs Kommun.

Helena har varit engagerad i ICLDs program sedan 2006, då hon som projektledare för Strängnäs Kommun ansökte om ett kommunalt partnerskap med distriktet Simanjiro, Tanzania. Partnerskapet som till en början handlade om mötesplatser för barn och ledare, kom att utvecklas till ett samarbete om elevråd med en av massajbyarna i distriktet, vilket agerade som ett gott exempel för närliggande byar. Efter att partnerskapet fyllt 10 år, ändrades fokuset till staden Dar es Salaam.

– Där gick det lättare att få kontakt, internet fungerade och mycket var enklare i en storstad. I Dar es Salaam startades också elevråd i tre primary schools med positivt resultat.

Men på grund av olika behov av utveckling, har Helena och Strängnäs Kommun valt att flytta tillbaka samarbetet från Dar es Salaam till där allting började. Idag har därför en förberedelsefas för ett kommunalt partnerskap med fokus på social hållbarhet startat med massajbyn Emboreet i distriktet Simanjiro, för att fortgå arbetet med att göra barns röster hörda i norra Tanzania.

“Barn ska bli respekterade idag och inte för att de är framtiden”

Helenas 40 åriga passion för demokratisk inkludering av barn grundas i hennes bakgrund som dramapedagog.

– Efter min utbildning fanns det inte några tjänster som dramapedagog, det var ett nytt begrepp som många inte visste vad det innebar. Jag flyttade runt i landet och hamnade till slut i Strängnäs, där det fanns en halvtidstjänst. Då trodde jag på att stanna i max fem år, det var 1983!

Sedan dess, har Helena dels jobbat med drama i kommunens skolor, men hon har även varit kultursekreterare och chef för Strängnäs Kulturskola. Hennes resa förde henne tillslut till rollen som barnombudsman.

– Genom alla olika uppdrag har jag alltid lyft fram barns idéer, dels genom olika kulturaktiviteter med barn i fokus och dialoger med barn i olika sammanhang. Jag startade med tre kollegor arbetet med att implementera barnkonventionen redan år 2000 och har sedan dess engagerat mig i att barns röster måste höras. 2010 ledde det till att kommunen inrättade en tjänst som lokal barnombudsman.

Helena är bestämd i att barns åsikter måste inkluderas i beslutsfattande processer. Hon når därför gärna ut till kommunens barn personligen för att lyssna till deras idéer.

– Det kan vara allt ifrån synpunkter på detaljplaner, nya trafikplanen eller skyltar med nya namn till lekplatser. Mitt engagemang är att låta barn delta när förändringar ska genomföras i god tid. Jag åker runt till skolorna och träffar barn, berättar vad som är på gång och frågar om de är intresserade av att vara med och lämna sina synpunkter. Barn ska bli respekterade idag och inte för att de är framtiden.

Om vår serie Hjältar inom Lokal Demokrati

Inom den här serien skildrar vi personliga berättelser om individer som inspirerar andra och får demokratiska värden att fortskrida. Oavsett kön, status eller besvärliga situationer som de genomlevt, har de aldrig backat från demokratins frontlinje. Våra hjältar har varit eller är under skriven stund en del av vår verksamhet på ICLD. Läs tidigare porträtt