Hållbara förändringar börjar med individen

Under workshopen, som fokuserade på jämställdhet och inkludering i Östeuropa, presenterade ICLD:s kunskapscentrum och kommunala partnerskap sina fyra kärnområden och Agenda 2030.

Under temat ”Jämställdhet och inkludering i kommunala partnerskapsprojekt” presenterade Muhabi Sinan partnerskapsprojektet ”Olika förmågor, samma rättigheter”, ett samarbete mellan Cair i Makedonien och Skellefteå i Sverige.
– Människor med funktionsvariationer är osynliga i vårt samhälle, säger Muhabi Sinan, som hoppas att de två städerna tillsammans kan bidra till att förändra attityderna i hans hemstad.

Dragi Vuckovic från Subotica i Serbien berättade om den krokiga vägen till ett partnerskap med Sandvikens kommun.
– Vårt samarbete började med att två personer från Sandviken ville göra affärer med en person från Subotica. Nu är vi många intressenter som samarbetar för att minska ungdomsarbetslösheten, säger han.

Genom partnerskapet har de lärt sig vikten av hållbar utveckling och att arbeta för en större jämställdhet i sin stad.
– Vi är olika människor från Subotica och Sandviken, men vi visar alltid god vilja och är öppna för diskussioner, säger han.

Efter workshopen fick deltagarna reflektera över frågor om jämställdhet:
– När det gäller jämställdhet mellan könen börjar arbetet i familjen. Min man säger att han alltid har rätt eftersom han är man, så jag måste börja hemma om jag vill förändra min stad, säger Natalia Chatuntseva från kommunen Zmijivka i Ukraina.
Julia Poberezjna från Kamjanets-Podilskij i Ukraina säger:
– Jag insåg att jag ofta talade om jämställdhet utan att förstå det ordentligt. Den här workshopen gav mig idéer och verktyg som jag kan dela med mina kollegor.

Under lunch- och fikarasterna diskuterade många av deltagarna sina egna förutfattade meningar om jämställdhet. De funderade över hur enkelt det är att bli könsblind och könsomedveten.
– För mig är det ett viktigt resultat av workshopen. Vi måste börja på individnivå för att skapa en bestående förändring i deltagarnas projekt och städer, säger Ana Maria Vargas, forskningsledare på ICLD.