Fyra nya forskningsutlysningar!

ICLD utlyser 4 nya forskningsprojekt av olika omfattning och stil, med deadline juni – augusti. ICLD:s forskning är alltid policyrelevant, tillämpad och inriktad på att stödja demokratiutveckling på lokal nivå.

Läs mer och ansök här: