Tre kommuner och en region får ta del av det nya kommunikations stödet

Håbo, Kungsör, Lunds kommun samt Region Västerbotten har beviljats informations- och kommunikationsmedel på totalt 1 180 000 kronor för att sprida information och öka förståelsen om sina kommunala partnerskapsprojekt.

Satsningen genomförs inom ramen för Sidas strategi för informations- och kommunikationsverksamhet som syftar till att informera om svenskt utvecklingssamarbete, samt att främja öppen debatt, folklig förankring, stärkt engagemang och brett deltagande för en rättvis och hållbar global utveckling.Jobbar du på en svensk kommun eller region med ett aktivt kommunalt partnerskap? Då kan ni söka medel för att kommunicera ut om ert internationella samarbete till era medborgare såväl som tjänstepersoner och politiker. Det kan handla, till exempel, om framtagande av en film om det kommunala partnerskapet, eller så kan det vara genomförande av en workshopserie för politiker och unga.

Läs mer om satsningen: Ansökan om medel för kommunikation om svenskt utvecklingssamarbete.