Francis vill förbättra människors livskvalité

Francis Aila är en man som brinner för frågor om folkhälsa speciellt med fokus på barn/unga och mödrar. Han arbetar som nutritionist med ansvar för frågor om folkhälsa i Homa Bay i Kenya. Francis vill med sina kunskaper, bidra till att förbättra människors livskvalitet. Vi presenterar honom i vår serie “Hjältar inom lokal demokrati”.

Francis är också en av deltagarna i det kommunala partnerskapet mellan Region Västerbotten och Homa Bay. Målet med partnerskapet är att verka för en jämlik, tillgänglig och kvalitativ hälso- och sjukvård. Partnerskapet ingår i ICLD:s nätverk för jämlik hälsa. Nyligen har partnerskapet avslutat ett treårigt projekt med målet att skapa en mer tillgänglig och effektiv hälsovård samtidigt som man involverar medborgarna i arbetet.

– Det är i dialog med medborgarna, såväl i staden som ute i byarna, vi verkligen får reda på vilka förbättringar som behövs i vårt hälsovårdssystem och vad medborgarna vill att vården ska erbjuda, berättar Francis.

Goda resultat

Resultatet från projektet har varit gott. Ett bättre samarbete mellan olika departement är nu ett faktum, strategiska avtal och planer för förbättringar inom hälsovården finns på pränt och inte minst har man påbörjat implementering av konkreta lösningar inom sjukvårdssystemet, vilket är ett mycket fint resultat! Partnerskapet har även gett Homa Bay stor uppmärksamhet. Till exempel presenterades det med en egen programpunkt vid den stora konferensen Africities i maj 2022 i Kisumu, där drygt 6500 deltagare från hela Afrika deltog.

Många saker måste fungera tillsammans

En av de viktigaste lärdomarna projektet gett är att länka samman sektorer som hälsa, utbildning och vatten/avfall. Det är som en komplex matris som måste fungera tillsammans.

– Tidigare arbetade vi i silos men samarbetet har lärt oss att alla dessa komponenter måste beaktas i arbetet. Människors hälsa bestäms inte av en, men av många faktorer. I kampen för att tillhandahålla jämlik vård måste vi involvera alla, vi kan inte själva lösa problemen, oavsett hur mycket pengar vi kan få, säger Francis.

Roselyn Omollo, hälsominister i Homa Bay, ser ett stort värde av projektet och att samarbetet utökas till att omfatta fler områden kopplade till hälsa:

– Vi lär oss väldigt mycket genom den här typen av projekt, det hjälper oss verkligen att överbrygga klyftorna, säger hon.

Nya projekt

Ett nytt projekt inom ramen för partnerskapet har beviljats, fortfarande med målet att verka för en jämlik, tillgänglig och kvalitativ hälso- och sjukvård. Denna gång står ungdomshälsan i fokus och det handlar främst om att öka kapaciteten hos vårdgivare när det gäller att tillhandahålla sexuell, reproduktiv och psykisk hälsa för ungdomar i Homa Bay. Dessutom har samarbetet
med Region Västerbotten lett till ytterligare ett nytt partnerskap mellan Homa Bay och Lycksele kommun kring vatten och avfallsfrågor – ett samarbete som indirekt främjar god hälsa men också direkt hållbar utveckling.

Om ICLD:s serie “Hjältar inom lokal demokrati”

Kön eller status spelar ingen roll det viktiga är att personen vi letar efter får demokratiska värden att leva och inspirera andra. De kan ha tagit sig igenom besvärliga situationer – men aldrig backat från demokratins frontlinje. Och de har alla en personlig historia att berätta. De har också varit eller är en del av vår verksamhet. Vi presenterar dem i vår serie “Hjältar inom Lokal Demokrati”. Låt dig inspireras!