Från självförtroende i köket till hjälte inom lokal demokrati

I hjärtat av Zambia gör en passionerad förespråkare för lokal demokrati och jämställdhet sig hörd. Möt Humphrey Pailande, en man vars resa från en liten familj i Kabwe till att bli en kraft för positiv förändring i Chilanga- distriktet är inget annat än inspirerande. I den här artikeln dyker vi ner i Humphreys bakgrund, hans nuvarande roll som miljöplanerare och drivkraften bakom hans engagemang för att främja inkluderande samhällen.  

Humphreys historia börjar i Kabwe, Zambia, där han växte upp som den äldsta av tre bröder. Hans barndom var otraditionell och utmanade traditionella könsroller eftersom hans mamma på egen hand skötte ett hushåll fullt av pojkar. Hushållssysslor och matlagning blev Humphreys domän, vilket trotsade samhällets förväntningar. 

– För mig var köket inte en arbetsplats för kvinnor; snarare var det en plats för alla som behövde äta, hålla sig friska och lyckliga oavsett kön och genus, minns Humphrey.  

Hans unika erfarenheter sträckte sig till internatskolan, en helt manlig miljö som överraskande utrustade honom med praktiska livskunskaper. Humphreys uppväxt lade grunden för en mentalitet som utmanar stereotyper och omfamnar jämlikhet.  

Akademiskt uppvaknande och nya perspektiv

Vid University of Zambia vidgades Humphreys världsbild. När han studerade miljöledning och utbildning stötte han på transformativa filosofier om genus och ekofeminism. Plötsligt blev det osynliga arbetet från hans mor och kvinnorna i hans by uppenbart – en insikt som omformade hans engagemang för att skapa ett mer rättvist samhälle. 

– Jag utvecklade en önskan att vara en del av ett system som erkände våra mödrars arbete som lika viktigt som det arbete utfört av män, berättar Humphrey när han reflekterar över sin universitetstid. 

Att kämpa för miljömässig hållbarhet 

Om man snabbspolar fram till idag arbetar Humphrey som miljöplanerare för Chilanga Town Council, en roll som går utöver konventionella miljöfrågor. Han granskar konsekvensbedömningar, genomför utbildningsinsatser och identifierar klimatrisker. Chilanga, en jordbruks- och gruvstad, står inför könsskillnader som Humphrey är fast besluten att ta itu med. Hans engagemang sträcker sig till att formulera jämställdhetspolicyer på arbetsplatsen och sträva efter lika möjligheter för alla. 

 Motivation och ICLD:s roll 

Humphreys engagemang för lokal demokrati och genusfrågor härstammar från hans universitetstid. När han introducerades till Internationellt Centrum För Lokal Demokrati (ICLD) 2021, omfamnade han vårt Gender Mainstreaming-program.  

– ICLD-programmet är en stor milstolpe i utvecklingen av min karriär, säger Humphrey. Genom ICLD finslipade han grundläggande färdigheter som empati och djupt lyssnande, vilket är avgörande för att leda effektiva förändringsprocesser.  

Programmet breddade inte bara Humphreys förståelse för jämställdhetsfrågor utan gav honom också möjlighet att bidra positivt till jämställdhet inom sin organisation. Humphrey går för närvarande i spetsen för en förändringsprocess för att inkludera personer med funktionsvariatoner i utbildningsprogram och strävar efter att undanröja hinder och säkerställa lika möjligheter för alla. 

Humphrey Pailandes resa är ett bevis på kraften i att bryta stereotyper och omfamna mångfald. Från hans tidiga dagar som normbrytare i köket till hans nuvarande roll som förespråkare för lokal demokrati och jämställdhet mellan könen, inspirerar Humphrey oss alla. Hans berättelse utmanar oss att ompröva traditionella roller, förespråka inkludering och arbeta för ett samhälle där allas röster hörs, oavsett kön eller bakgrund. Humphrey Pailande är inte bara miljöplanerare; Han är en ledstjärna för förändring, som visar oss att stärka individer leder till starkare, mer motståndskraftiga samhällen. 

Hjältar inom Lokal Demokrati

Kön eller status spelar ingen roll det viktiga är att personen vi letar efter får demokratiska värden att leva och inspirera andra. De kan ha tagit sig igenom besvärliga situationer – men aldrig backat från demokratins frontlinje. Och de har alla en personlig historia att berätta. De har också varit eller är en del av vår verksamhet. Vi presenterar dem i vår serie “Hjältar inom Lokal Demokrati”. Låt dig inspireras!

Etiketter
lokalademokratihjältar,