Första partnerskapsmötet mellan svenska och ukrainska kommuner

Viljan hos svenska kommuner och regioner att stödja, stärka och bygga upp det ukrainska lokalsamhället är stor. 12 svenska kommuner och regioner har valt att via ICLD ingå partnerskap med en ukrainsk motsvarighet. Nu möts de för första gången “på riktigt”!

– Detta är en dag att minnas, där lokal demokrati som motståndskraft står i fokus, säger Jim Enström, programhandläggare på ICLD.

Det är 75 deltagare från Sverige och från Ukraina som samlas för att för första gången mötas IRL. Det sker inom ramen för ICLD:s partnerskapsnätverk “Demokratisk resiliens” – med demokrati som motståndskraft – som parterna nu träffas. Nätverksmötet äger rum i Sarajevo.

Under konferensen får deltagarna bland annat fördjupning i ämnen som deltagande demokrati, mänskliga rättigheter, korruption och decentralisering. Parterna fick även stöttning inför sina kommande projektansökningar.

Kalmar och Poltava är en av de partnerskapen som ingår i nätverket för demokratisk resiliens. Kommunalrådet i Kalmar, Erik Ciardi, ser att det båda kommunerna har en hel del saker gemensamt. Båda är en universitetsstad, har mycket jordbruk och den gröna näringen är viktig för dem båda.

”Kalmar hoppas kunna stärka den lokala demokratin och förutsättningarna i Poltava samtidigt som de kan ge oss mycket kunskap i frågor som handlar om beredskap och krishantering. Genom vårt partnerskap kan vi bidra och lära av varandra, stärka våra samhällen och växa tillsammans,” säger Erik Ciardi.

Följande kommuner/region ingår partnerskap med ukrainsk motsvarighet

Falu kommun och Kolomyia

Region Gotland och Berislav

Höör kommun och Kopychynitsi

Jönköpings kommun och Berdychiv

Kalmar kommun och Poltava

Karlskrona kommun och Chortkiv

Lidingö stad och Slavuta

Piteå kommun och Lutsk

Ronneby kommun och Ternopil

Umeå kommun och Cherson

Västerås stad och Shatsk

Växjö kommun och Kalush

Med demokrati som motståndskraft – svenska & ukrainska kommuner i partnerskap

Globala mål
16 - Fredliga och inkluderande samhällen17 - Genomförande och globalt partnerskap
Tema
Human Rights
Svensk partner
Falu kommunHöör kommunKalmar kommunKarlskrona kommunLidingö stadPiteå kommunRegion Gotlandronneby kommunUmeå kommunVästerås StadVäxjö Kommun
Internationell partner
BerdychivBerislavChersonCity of ChortkivKalushKolomyiaKopychynitsiLutskPoltavaShatskSlavutaTernopil