Förändringsagenter med sikte på mänskliga rättigheter

Programmet heter ”Local Governance with a rights based approach” och deltagarna kommer från Georgien, Kosovo, Makedonien, Ukraina och Serbien.

Utbildningens huvudsakliga mål är att bidra till pågående och nya reformer och förändringsprocesser för att uppnå samhällsekonomisk utveckling genom att stärka kapaciteten hos tjänstepersoner som är anställda på kommuner och som deltar i utbildningen.

Majoriteten av de rättigheter som nationer förpliktigar sig att upprätthålla, förverkligas på de lokala nivåerna, det vill säga i kommuner, landsting och regioner. Till exempel rent praktiskt inom sjukvård, utbildning, avfallshantering och social välfärd. Det gör kommuner till viktiga ansvarsbärare när det gäller mänskliga rättigheter.

Under utbildningens gång, som pågår i 18 månader, arbetar deltagarna med förändringsprojekt på hemmaplan som handlar om ökat inflytande och deltagande för fler grupper i samhället inom områden som stadsplanering, byggprocesser, miljöfrågor och jämställdhetsplanering till exempel.

Under utbildningen får deltagarna ta del av svenska erfarenheter, besöka kollegor i svenska kommuner, göra studiebesök och delta i workshops och inte minst byta erfarenheter med varandra och utöka sitt nätverk.