Fokus på Agenda 2030 under KP:s seminarium i Jönköping

Arrangemanget var ett samarbete mellan ICLD och Jönköpings kommun, som bjudit in tjänstepersoner från ytterligare sex svenska kommuner. Deltog gjorde också forskaren Sandra Valencia från Mistra Urban Futures som föreläste om hur implementeringsarbetet av Agenda 2030 och The New Urban Agenda ser ut i sju olika städer lokaliserade på fyra av världens kontinenter.

Under dagen blandades föreläsningar med övningar där deltagarna fick möjlighet att formulera tankar kring hur deras kommun kan jobba med implementering av de globala målen.

– Vi behöver öka medvetenheten om de globala målen hos invånarna. Detta för att kunna bli starka tillsammans, svarar en av deltagarna på frågan om hur arbetet med Agenda 2030 ska påbörjas.

Är din kommun intresserad av möjligheten att jobba med genomförandet av Agenda 2030 inom ett partnerskap? Välkomna att kontakta ICLDs KP-team på e-post partnership@icld.se, vi hjälper er gärna!