En kraftfull föreläsare inom HBTQI-frågor

Slobodanka Boba Dekic är projektsamordnare på Mediacentar i Sarajevo. Hennes föreläsning vid ICLD-programmet ”Local Governance with a Rights Based Approach” i Zlatibor fokuserade på FN:s globala hållbarhetsmål 10 – att minska ojämlikheten inom och mellan länder. Deltagarna var politiker och tjänstemän från olika kommuner i Serbien och Georgien.
Högst på dagordningen: kommunernas roll att skydda HBTQI-personers rättigheter.

Hur är situationen för HBTQI-personer i din region?
– Den är inte sämst i världen, men den är långt från bra. Det finns lagar som ska skydda mot diskriminering och våld, men de flesta av dem är inte tillämpliga i praktiken eller efterföljs helt enkelt inte av myndigheterna, säger hon.
Föreläsningen var interaktiv och engagerande, och det var värdefullt att deltagarna var öppna att diskutera frågorna, oavsett ståndpunkt, tycker Slobodanka Boba Dekic. Hon fick några provocerande frågor, men kontrade ofta med motfrågor som tvingade deltagarna att själva föreslå en lösning.

Vad kan kommuner göra för att säkerställa HBTQI-personers rättigheter?
– De kan erbjuda stöd på lokal nivå, det är viktigt att de administrativa frågorna regleras i kommunen. Transpersoner som håller på att byta namn eller ID-nummer måste mötas med förståelse och respekt av de kommunala tjänstemän som arbetar med sådana ärenden.
Genom hela föreläsningen var hennes poäng att alla, oavsett kön, könsidentitet, sexuell läggning och andra egenskaper, ska behandlas med respekt och värdighet.
– Tyvärr är det inte alltid fallet, säger hon.

Vilka är de viktigaste frågorna som HBTQI-aktivister kämpar för i ditt land och din region?
– Det är alltid våld – fysiskt, verbalt eller nätbaserat – som har sin grund i homo-, bi- och transfobi. Mobbning av elever med avvikande könsidentitet, uttryck eller sexuell läggning är något vi jobbar mot just nu. Att organisera pride-parader är fortfarande väldigt svårt, och det är en viktig aktivitet i regionen.

Vad tycker du om möten som din föreläsning för ICLD:s ITP-grupp i Zlatibor?
– De kan definitivt medverka till en bättre förståelse av HBTQI-personers behov och problem, men också klargöra vad HBTQI innebär. Det var en väldigt intressant och inspirerande upplevelse, och jag hoppas verkligen att vi får se fler sådana här möten, säger Slobodanka Boba Dekic.