En förutsättning för att uppnå våra mål

På ICLD är vi övertygade om vikten av lika representation av män och kvinnor. Därför har vår rådgivande grupp, ICLD Advisory Group bestående av ledande forskare från hela världen, sammansättningen 50% män och 50% kvinnor.

En jämlik representation är viktigt eftersom även vetenskap och forskning bör återspegla hur världen ser ut. De kvinnor som ingår i vår Advisory Group är ledande sociala och politiska forskare som bidrar med sin forskning och kunskap för en bättre förståelse om hur lokal demokrati kan bidra till människors förbättrade levnadsvillkor.

Tack vare dessa kvinnor men också tack vare det starka samarbetet mellan alla de personer, som ingår i Advisory Group, som med sina unika erfarenheter har skapat ett omfattande arbete genom åren. De har bidragit med en unik förståelse för effekterna av våra program exempelvis för jämställdhet.

Kvinnorna i ICLD Advisory Group

Amalinda Savirani

Professor of Political Science at Gadjah Mada University, Indonesia

Annika Björkdahl

Professor, Department of Political Science, Lund University

Tomila Lankina

Professor of International Relations, at London School of Economics, UK

Valeria Guarneros-Meza

Reader in Public Policy and Politics, De Montfort University, UK

Många av dem har också erfarenhet av fältarbete och de har publicerat arbete av utmärkt kvalitet. Här är några av deras senaste verk:

Annika Björkdahl & Somun-Krupilja Lejla (2018). Global talk – Local walk, SDG#5 on Gender Equality. 

Amalinda Savirani & Aspinall Edward (2017). Adversarial Linkages: The Urban Poor and Electoral Politics in Jakarta. Journal of Current Southeast Asian Affairs, 36(3), 3–34. 

Tomila Lankina & Gordon, Claire & Slava, Svitlana. (2017). Regional Development in Ukraine: Priority Actions in Terms of Decentralization. 

Pill, Madeleine, and Valeria Guarneros-Meza(2020). ‘The Everyday Local State? Opening up and Closing down Informality in Local Governance’. Local Government Studies 46 (4): 542–63.  

  
Learn more about our Advisory Group 

Etiketter
Advisory Group,