Vi måste ständigt arbeta för att stärka och försvara demokratin

Detta är är ett debattinlägg i Dagens samhälle 10 december 2021

Vi lever i en tid med krympande demokratiskt utrymme och hotade mänskliga rättigheter runt om i världen. Arbetet med att stärka och försvara demokratin måste ständigt vara närvarande. Det är avgörande att det finns välfungerande demokratiska institutioner på lokal nivå. Här har flera hundra av Sveriges kommuner och regioner genom åren valt, med sitt kunnande och sina erfarenheter, att göra skillnad i världen genom ett kommunalt partnerskap. Det är värt att uppmärksamma idag på internationella dagen för mänskliga rättigheter!

Den internationella samarbetsformen ”kommunala partnerskap” finansieras av Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, ICLD, en ideell förening som arbetar för att stärka den lokala demokratiutvecklingen i världen. ICLD bygger vidare på kunnande och erfarenheter från svenska kommuner och regioner och på den forskning som finns internationellt.

Lokala lösningar på globala utmaningar

Ett kommunalt partnerskap innebär att en svensk kommun eller region tillsammans med en internationell motsvarighet arbetar med en gemensam utmaning. Här kan svenska kommuner och regioner göra skillnad i världen samtidigt som de själva får del av nya metoder, kunskap och verktyg genom det globala utbytet. Genom att ta del av varandras kunskaper och lärdomar kan vi hjälpas åt att lösa utmaningar på såväl lokal som på global nivå.

Exempelvis finns kommunala partnerskap som fokuserar på miljöåtgärder som skapar renare närmiljöer, arbetar för medborgardialog, barn och ungdomars inkludering eller stärker jämlikhet och jämställdhet i kommunen. Alla partnerskap har ett gemensamt syfte – att stärka den lokala demokratiutvecklingen hos såväl den svenska som den internationella parten.

Lösningar till globala utmaningar finner vi allt som oftast på lokal nivå. Det är därför ett kommunalt partnerskap är ett så fantastiskt sätt att arbeta: ett globalt erfarenhetsutbyte som stärker den lokala demokratiutvecklingen i den egna kommunen samtidigt som lokala lösningar och arbetssätt gynnar den globala utvecklingen.

Tack alla ni svenska kommuner och regioner som valt att ingå ett kommunalt partnerskap för att stärka demokrati och mänskliga rättigheter för era medborgare. Alla ni som ännu inte ingått i ett partnerskapsarbete – välkommen att kontakta oss på ICLD. Tillsammans skapar vi en bättre värld!


Johan Lilja, generalsekreterare ICLD

Lena Langlet, chef demokratisektionen SKR