Deltagande – Fördjupad förståelse för historien skapar bättre framtid

Under 1980-talet utvecklade Kalmar länsmuseum den så kallade tidsresemetodiken. Den går ut på att skapa berättelser, som spelas upp som rollspel. Varje tidsresa utgår från en plats, en händelse och ett årtal. Målet med tidsresemetodiken är att deltagarna genom fördjupad kunskap om sin historia får bättre förutsättningar att möta förändringar och större förståelse för olika människors perspektiv.

Nu har Regionförbundet Kalmar län och Cape Winelands District i Sydafrika använt tidsresemetoden i sitt kommunala partnerskap. De har tagit tillvara på den äldre befolkningens berättelser för att kunna blicka framåt.

I Kalmar har metoden använts för att ge boende på regionens äldreboenden mer inflytande över sin vardag. De har fått återuppleva till exempel musik, platser eller händelser som de varit med om under sina liv. Boende och personal har genom tidsresorna fått mer förståelse för varandra. Det har i sin tur lett till en attitydförändring både hos personal och de äldre.
– Helt plötsligt förstår vi varandra på ett annat sätt och det har blivit roligare att gå till jobbet, säger Anna-Greta Ahlgren, biträde på Dammens äldreboende i Kalmar.

Samma sorts tidsresor har genomförts på äldreboenden i Cape Winelands District. Ett exempel är i kåkstaden Ndulj, där en tidsresa arrangerades på en träffpunkt för äldre i området. Tidsresan utspelade sig 1962 och handlade om tvångsförflyttning av svarta sydafrikaner, mer specifikt om tvångsförflyttningen av Ma Rose och hennes familj som det året tvingades att flytta till ett litet hus med bara ett rum och kök. Ma Rose är idag gammal och deltog i tidsresan tillsammans med runt 100 andra deltagare.
– Upplevelsen var mycket stark och för oss svenskar är det väldigt svårt att förstå hur detta kunde ske i vår tid, säger Emma Angelin Holmén, som tillsammans med åtta andra representanter från Kalmar deltog i tidsresan.

Tidsresemetoden har spridit sig i Sydafrika. Lokala studie- och tidsresegrupper har startat, dels inom partnerskapet i Western Cape och North West Province, dels som en del av andra projekt i KwaZulu-Natal och Gauteng.
Det har medfört att arbetet m ed tidsresemetodik breddats och fördjupats även i Kalmar län.
– Erfarenheten från tidsresan är mer djupgående och långvarig eftersom man får en bild framför sig. Den bidrar till att kartlägga och befästa idén om social sammanhållning och försoning, samt till att försöka finna lösningar till utmaningarna i våra samhällen, säger Matshidiso Faith Motubatsi, boende i samhället Mamelodi, för att förklara intresset för metodiken i Sydafrika.

Även den biträdande ministern på ministeriet för konst och kultur i Sydafrika har lyft fram tidsresemetodiken som ett viktigt redskap för att berätta historien om apartheid.
– Detta är viktiga historier att berätta, som överskrider tid och rum, sa han vid ett anförande om just tidsresemetodiken.