Deltagande – Därför satsar SKL på medborgardialog och Kommunala partnerskap

Lena Langlet är ansvarig för medborgardialog på Sveriges Kommuner och landsting, SKL. Hon ser flera motiv till varför medborgardialog är angeläget i svenska kommuner och landsting. Intresset för att engagera sig i partier och organisationer minskar, valdeltagandet är ojämnt utifrån socioekonomiska faktorer, odemokratiska strömningar växer sig starka – samtidigt som medborgarna vill vara delaktiga.

I utvecklingen av medborgardialoger har svenska kommuner mycket att bidra med, bland annat tydliga styrsystem och politikens roll i processen. Samtidigt finns internationellt en större erfarenhet av hur man skapar inflytande i komplexa frågor. I ett Kommunalt partnerskap kan två parter mötas i den gemensamma utmaningen att öka delaktighet och medskapande i samhällets utveckling.

SKL:s webbplats för Medborgardialog och delaktighet