Borås och Vračar skapar delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Partnerskapsprojektet mellan Borås kommun och kommunen Vračar i Serbien arbetar för att öka inflytande och delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Halvvägs in i projektet finns redan goda och konkreta resultat att visa upp.

Vračar är en av 17 stadsdelskommuner i Serbiens huvudstad Belgrad. Genom partnerskapet med Borås kommun vill de öka tillgängligheten och delaktighet för personer med funktionsnedsättning liksom öka deras möjligheter att få inflytande i processer och beslut på lokal nivå.

Implementering av funktionshinderråd

I Borås finns redan ett etablerat funktionshinderråd där de samverkar med civil samhället för att förbättra tillgängligheten i kommunen. Borås har också en tillgänglighetskonsulent och funktionshinderkonsulent som driver stadens tillgänglighetsarbete i samverkan med kommunens förvaltningar och bolag, närings- och föreningsliv. I Vračar fanns ingen organisation på plats för detta arbete. Deras primära utmaning har därför varit att sätta struktur för arbetet och funktioner inom organisationen. en milstolpe var implementering av ett funktionshinderråd. Något som redan blivit verklighet!

När Borås besökte Vračar i september i år fick de nämligen ta del av det nystartade och nyimplementerade funktionshinderrådet. I rådet ingår personer från olika nämnder, arbetsförmedling samt olika NGO’s.

I Sverige har civilsamhället varit motorn i utvecklingen mot ett mer inkluderande samhälle. Det är en erfarenhet som jag tror på är viktig att sprida och som gör mig stolt, säger Kerstin Niklasson, projektkoordinator i Borås.

Irena Lakobrija Delica, är Vračars projektledare i partnerskapet och arbetar till vardags som chef för funktionshindersenheten. Hon är glad att det tack vare det nyetablerade funktionshinderrådet nu finns en arena för frågorna. Men att de också är ett steg närmare att inrätta tjänsten som funktionshinderkonsulent i Vračar.

– Att ha en person som är utsedd att arbeta med just dessa frågor är verkligen något vi måste sträva efter för att få en hållbar och institutionaliserad verksamhet , säger Irena.

En förebild

Flera av kommunerna i Serbien sneglar på det arbete som Vračar gör för att skapa bättre delaktighet och inflytande för personer med funktionsnedsättning. Vračar har också fått uppdraget att sprida sin kunskap till andra kommuner främst i Belgrad men även andra delar av landet.

– Det är så roligt att se att vårt projekt verkligen ger resultat och vi är så stolta över vår samarbetspartner, säger Herawati Iskandar Nowak, funktionshinderskonsulent i Borås kommun och projektledare i partnerskapet. Att med vår kunskap i Borås kommun, faktiskt kunna bidra till att förbättra Vracars och på sikt delar av hela Serbiens lokala arbete för personer med funktionsnedsättning är ju fantastiskt!

De båda projektledarna i partnerskapet: Herawati Iskandar Novak, Borås och Irena Lakobrija, Vračar. Photo: Vracar Municipality

Information på kommunen Vračars webbplats

Lär mer om partnerskapsprojektet mellan Borås och Vračar

Svenska kommuner och regioner sitter på mycket och god kunskap och erfarenhet för att skapa delaktighet och inflytande för medborgare. Det behöver dela med oss för att bidra till att stärka den lokala demokratiutvecklingen i världen. Tack Borås för ni gör skillnad!

Globala mål
10 - Minskad ojämlikhet
Tema
Human Rights
Svensk partner
Borås stad
Internationell partner
Vracar