Bogotá och Umeå i nytt partnerskap med fokus på jämställd stadsplanering 

Två av världens mest avlägsna städer, Bogotá och Umeå, har påbörjat en resa mot ett gemensamt projekt för att omvandla sina städer till platser där jämställdhet inte bara är en vision utan en verklighet. Projektet sker inom ramen för ICLD:s jämställdhetsnätverk med fokus på hållbar och jämställd stadsplanering. 

– Detta partnerskap visar på en innovativ och inspirerande väg framåt för städer runt om i världen. Genom att arbeta tillsammans för att främja jämställdhet och hållbarhet i stadsplaneringen kan Bogotá och Umeå agera föregångare i en ny era av stadsutveckling där jämställdhet inte bara är ett ideal utan en grundläggande princip för hur våra städer formas och fungerar, säger Alice Hansson, handläggare på ICLD.

Vårdblocksinitiativ

Initiativet tar avstamp i Bogotás “Care blocks” (ung “Vårdblocksinitiativ) en policy som syftar till att hantera den utbredda utmaningen med obetalt omsorgsarbete och främja jämställdhet. En central del i partnerskapet kommer att vara att adressera den ojämlika fördelningen av omsorgsansvar i samhället, där kvinnor i hög grad bär en oproportionell börda. I Bogotá, liksom i många andra delar av världen, utför kvinnor en stor del av det obetalda omsorgsarbetet i hushållen, vilket hindrar dem från att fullt ut delta på arbetsmarknaden och i samhället på grund av den betydande tid de ägnar åt omsorgsarbete. 

Bogotá är den första staden i Latinamerika som har etablerat ett offentligt omsorgsinitiativ, vilket inte bara innebär en viktig satsning på jämställdhet utan också skapar en spännande möjlighet till kunskapsutbyte mellan Umeå och Bogotá. Genom sina “omsorgsområden” eller “vårdblock” strävar staden inte bara efter att ge stöd och tjänster till vårdare utan också att omdefiniera den traditionella synen på omsorgsarbete. 

Ett exempel på avlastning är möjligheten att tvätta kläder i gemensamma tvättstugor utan kostnad. Genom att erbjuda denna tjänst frigörs tid och energi för vårdarna, vilket gör det möjligt för dem att fokusera på andra viktiga aspekter av sina liv och hjälpa andra i samhället som behöver det.  

Föregångare inom jämställd stadsplanering

Umeå har länge arbetat med att integrera jämställdhet som en grundläggande pelare för stadens utveckling, särskilt inom stadsplanering. Med en etablerad infrastruktur för att arbeta med jämställdhet och ett tydligt fokus på att inkludera detta perspektiv i stadens strategiska beslut, visar Umeå, precis som Bogotá, sig vara en föregångare inom jämställd stadsplanering. Båda kommunerna ser därför stora chanser för förbättringsmöjligheter när de nu inleder processen för att etablera ett partnerskapsprojekt och ingå i ICLD:s jämställdhetsnätverk. 

Genom att förena sina krafter har Bogotá och Umeå potentialen att skapa banbrytande förändringar. Samarbetet erbjuder en plattform för att utbyta bästa praxis och erfarenheter samt möjligheten att omdefiniera vad det innebär att skapa en inkluderande och jämställd stad. Genom att integrera jämställdhetsperspektiv i stadsplaneringen kan dessa städer skapa samhällen där kvinnor har lika tillgång till resurser och möjligheter, och där den osynliga arbetsbördan som kvinnor bär inte längre hindrar dem från att delta fullt ut i samhället och arbetslivet. 

Läs mer om det beviljade projektet

Läs mer om Care blocks

Projektområde
Urban planning
Globala mål
11 - Hållbara städer och samhällen5 - Jämställdhet
Tema
Gender Equality
Svensk partner
Umeå kommun
Internationell partner
Bogotá
Etiketter
care block, jämställd stadsplanering,