Blandade team nyhet i internationellt program

I november sjösatte ICLD sitt senaste internationella utbildningsprogram om inkluderande politiskt ledarskap. Syftet med programmet är bland annat att undersöka hur teamen från de olika länderna tillsammans kan hitta lösningar för att förbättra tillgången till rent vatten, för sanering och förbättrad avfallshantering. För ICLD finns det också en tydlig intention att koppla programmen för ledarutveckling till Agenda 2030.
– Globalt hållbara samhällen är beroende av ett nytt ledarskap. Ett inkluderande ledarskap är viktigt för social, ekonomisk och ekologisk utveckling för hela världen, säger Astrid Nunez, ansvarig för det nya utbildningsprogrammet på ICLD.

Tillsammans ska teamen titta på hur de kan lösa problem förknippade med servicen av lokala tjänster och funktioner.
I teamen ingår lokala politiker, medlemmar av icke-statliga organisationer och lokala tjänstemän i olika konstellationer.
– Det var första gången vi träffade både mentorer och deltagare. Det var intressant att se att det blev en bra dynamik direkt, vi fick intrycket att det här är en bra grupp och bra mentorer, säger Astrid Nunez efter den första träffen som genomfördes i Johannesburg, Sydafrika.

Teamen från Sydafrika, Botswana och Namibia består av fem personer, teamen från Zambia och Kenya har tre deltagare. För att rekrytera deltagarna har ICLD annonserat i sina lokala nätverk, men även nyttjat andra kontakter inom t ex SKL och svenska ambassader. Deltagarnas ansökningar har granskats, de sökande har intervjuats – därefter gjordes ett urval.
– Det känns som att de här deltagarna är väldigt motiverade, vilket är superviktigt för oss, säger Astrid Nunez.

Efter första träffen kommer nu teamen under arton månader jobba med projekten. De kommer till Sverige för två veckors intensiv träning i slutet av april, början av maj 2018.
– Varje gång man tar ett nytt grepp måste det utvärderas, vilket troligen kommer ske i juni 2018, efter första sverigefasen, säger Astrid Nunez.

Läs mer om utbildningsprogrammet Inclusive Political Leadership.