Anordna en nätverksträff för Kommunala Partnerskap!

I juni träffades sju kommuner med pågående projekt inom det Kommunala Partnerskapsprogrammet i Härryda kommun för en första regional nätverksträff. Utöver Härryda kommun deltog kommunerna Vänersborg, Borås, Alingsås, Skövde, Mölndal, Ale samt två handläggare från Kommunala Partnerskapsprogrammet.

Nina Wallgren, utvecklingssamordnare i Härryda kommun, även samordnare för ett kommunalt partnerskap mellan Härryda och Homa Bay i Kenya, är initiativtagare till nätverksträffen.

– ”Vi känner ett behov att få prata med andra kring svårigheter och möjligheter som vi har upplevt.”

Kommunerna har många, särskilt praktiska, frågor till varandra. Vilka för- och nackdelar med att åka styr- och projektgrupp samtidigt? Hur ser samordnarens respektive projektledarens roll ut i projektet? Vilka politiker ska sitta i styrgruppen? Hur avslutas ett kommunalt partnerskap på bästa sätt?

– Det var intressant att se att alla projektgrupper och styrgrupper förhöll sig till varandra på olika sätt, anpassat efter de lokala kontexterna och politiska drivkrafterna. Det är även tydligt att nätverksträffen är ett viktigt forum för kommunerna att dela med sig av erfarenheter och stödja varandra i sina pågående partnerskap, säger Myriam Chilvers, handläggare på KP.

Regionträffar, som denna, är viktiga för kommunerna för att kunna få stöd inom projekttekniska frågor. Tematiska eller landspecifika nätverksmöten ger större fokus på kontext och innehållsfrågor. 

Hur kan ni gå tillväga för att anordna en nätverksträff?

På vår hemsida kan ni hitta alla aktiva kommunala partnerskap inom programmet. Där kan ni söka efter grannkommuner som har partnerskap eller kanske de kommuner som arbetar inom samma temaområde eller samarbetsland som er kommun. ICLD bistår gärna med kontakter, men har tyvärr inte möjlighet att anordna nätverksträffar.