Anders – en sann demokratihjälte

” Jag vill vara med och skapa förutsättningar och hjälpa människor att skapa egna, bättre förutsättningar och vara till hjälp. Det går inte att se orättvisor, och inte agera!”

Det säger  Anders Fridén, engagerad i de kommunala partnerskap som Vänersborgs kommun har tillsammans med Namibia och Botswana. Vi presenterar Anders i vår serie ”Hjältar inom lokal demokrati.

Anders Fridén arbetar idag på Vänersborg kommun som ”development strategist”. Han har lång erfarenhet av internationella projekt. Sedan år 2000 har Anders varit aktiv i projekt i bl. a Nambia och Botswana för utveckling och hållbarhet. Med tiden har arbetet växt och via ICLD är han engagerad och arbetar genom partnerskapsprojekt med Nambia och Botswana. 

Utmärkande för ett kommunalt partnerskap

Det som utmärker samarbetsformen “Kommunala partnerskap” från andra internationella projekt, enligt Anders är den lokala kopplingen, att man kan arbeta så nära lokal befolkningen och faktiskt se resultat. Resultat i jämlikhet och transparens blir också mer ”hands on” och kan påverka den offentliga verksamheten på ett tydligare sätt genom ett partnerskapssamarbete. Utöver det finns en nyfikenhet mellan parterna som skapar ett driv för goda resultat. Detta gör att resultat av projekt kan uppnås och utmärkas.  

Ömsesidiga samarbeten

Anders tycker att synen kring kommunala partnerskap har utvecklats till att det idag finns en stor ömsesidighet. Sverige kan lära mycket av andra länder, exempelvis utveckla nya arbetsmetoder på plats i den egna kommunen. Det blir tydligt när möjligheter för gemensamt arbete skapas. Samtidigt, som det på plats i samarbetslandet också utvecklas metoder och arbetssätt som stärker den lokala demokratin.

Ett exempel som lyfts upp av Anders är ett kooperativ för kvinnor i Namibia. Det skapade möjlighet för kvinnor med olika etniciteter att mötas för första gången. Sådana processer skapar förståelse och samarbete mellan lokalbefolkningen som annars hade varit i konflikt. Dessa processer har en stor betydelse för den lokala demokratin.  

När vi frågar Anders om var hans stora engagemang kommer från svarar han oss:

– Som person har jag alltid varit den som vill skapa nya projekt, utveckla och utvecklas lära mig nya saker. Det har definitivt varit en drivande faktor. Utöver det, som förälder till ett barn som har en funktionsvariation ser jag vad mindre förutsättningar innebär för någon. Jag vill vara med och skapa förutsättningar och hjälpa människor att skapa egna, bättre förutsättningar och vara till hjälp. Det går inte att se orättvisor, och inte agera.

Så svarar bara en sann demokratihjälte, därför är vi glada att få presentera Anders i vår serie “Hjältar inom lokal demokrati”

Etiketter
Champions of Local Democracy, lokal demokratihjälte,