Aktiv i ett kommunalt partnerskap? Kommunicera mera med nytt bidrag!

Är er kommun eller region aktiva i ett kommunalt partnerskap? Nu kan du ansöka om ytterligare bidrag för kommunikationsspridning om partnerskapet. Syftet är att lyfta fram och visa upp arbetet inom partnerskapet som är en del i svenskt utvecklingssamarbete.

Det går att ansöka upp till 300.000 sek för olika typer av kommunikationsinsatser för en ökad kunskap och förståelse om svenskt utvecklingssamarbete generellt och specifikt genom att exemplifiera och lyfta fram samarbetet kommunalt partnerskap.

Målgruppen är anställda/politiker samt medborgare i den ansökande kommunen/regionen i Sverige. Arbetet ska genomföras under året och avslutas senast sista december 2022.

Bidraget ska täcka de kostnader som är kopplat till att kunna ta fram kommunikationsunderlag/genomföra kommunikationssatsningar. Det kan också utgöra kostnader för kommunikatör, konsult och/eller material.

Ansök senast den 15 mars!

Fakta om kommunikationsbidraget:
Det är Sida, via ICLD, som fördelar pengarna inom ramen för regeringens strategi för informations- och kommunikationsverksamhet. Insatsen sker endast i Sverige till en svensk målgrupp och den internationella parten behöver inte delta i detta arbete.