32 nya internationella samarbeten för kommuner och landsting

Det övergripande målet för alla projekt är att utveckla den lokala demokratin och på så vis minska fattigdomen. Lokal styrning, miljö och klimat och social omsorg är några av de vanligare områdena för samarbete. Kenya och. Kina, följda av Botswana, Uganda, Sydafrika och Kosovo är de länder där flest samarbeten beviljats denna gång. Projekten är en del av verksamheten inom ICLD, Internationellt centrum för lokaldemokrati, med finansiering från Sida.

– FNs nya globala mål för hållbar utveckling är 17 stycken och de ska uppnås av alla, överallt. De kommunala partnerskapsprogrammen är ett utmärkt sätt att samarbeta över nationsgränser och direkt ger effekter i människors vardag, säger Charlotte Petri Gornitzka, Sidas generaldirektör.

Utöver de 32 nya projekten finns drygt ytterligare 70 samarbeten som har pågått i flera år. Det är runt 60 svenska kommuner, landsting och regioner som deltar och de ansöker till det kommunala partnerskapsprogrammet tillsammans med sina motsvarigheter i samarbetsländerna. Bidragen till projekten är mellan 300 000 och 500 000 kronor per år och de pågår mellan ett och tre år.

Bland de nya projekt som har fått stöd kan man se vissa trender. Många av samarbetena väljer att utveckla medborgardialog för att förbättra den kommunala servicen, ta särskild hänsyn till utsatta grupper i samhället och att lyfta vikten av kvinnors delaktighet i utvecklingssamarbete.

ICLD arbetar med fyra kärnområden för lokal demokratiutveckling och de nya projekten speglar dem väl.
– Den lokala nivån blir starkare av dessa samarbeten och på sikt ser vi att inkludering, deltagande, transparens och ansvarsutkrävande ökar i de kommuner och regioner som deltar, säger Karin Norlin Bogren, chef för det Kommunala Partnerskapsprogrammet på ICLD.

Följande kommuner, landsting och regioner har beviljats stöd för ett eller flera projekt: Borlänge, Borås, Falköping, Filipstad, Gävle, Hultsfred, Härryda, Hörby, Kalmar, Malmö, Sandviken, Skellefteå, Vara, Vimmerby, Västerås, Växjö, Landstinget Västernorrland samt region Gotland, region Dalarna, Region Kronoberg och region Västerbotten.