18 nya internationella samarbeten utvecklar demokrati på lokal nivå

Totalt får nu 18 projekt i 12 svenska kommuner eller regioner dela på över 16 miljoner kronor. Det handlar om nya eller fortsatta samarbeten med en internationell motpart på ett gemensamt tema. De svenska kommuner/regioner som nu beviljas medel är: Arvika, Borlänge, Gotland, Härryda, Kalix, Sjuhärad, Skellefteå, Sundsvall, Vänersborg, Västernorrland, Växjö och Upplands-Bro. Exempelvis kommer:    

  • Arvika tillsammans med Moi’s Bridge i Kenya arbeta för en jämlik och rättvis tillgång till vatten.
  • Kalix kommer tillsammans med Masaka i Uganda att arbeta med barn- och ungdomsinflytande. 
  • Region Västernorrland utvecklar sitt arbete med Mombasa i Kenya, nu på temat hållbar konsumtion och sophanteringsfrågor.
  • Sjuhärads kommunalförbund och Da Nang i Vietnam, kommer att ha fokus på Agenda 2030 där de bland annat vill öka medvetenheten om hållbarhet bland beslutsfattare och tjänstepersoner.    

Se alla som beviljats bidrag     

Läs mer i vårt pressmeddelande