12 svenska kommuner och regioner får dela på 33 miljoner för partnerskapsprojekt

10 svenska kommuner och 2 regioner får dela på totalt 32 miljoner 940 tusen kronor för kommunala partnerskapsprojekt tillsammans med en internationell motsvarighet. Kommunerna som får ta del av pengarna är Jönköping, Karlskrona, Lycksele, Norrköping, Piteå, Robertsfors, Strängnäs, Växjö, Älmhult, Umeå samt Region Stockholm och Region Västerbotten. Det är ICLD som fördelar pengarna.

– Det är glädjande att se allt fler svenska kommuner och regioner som vill bidra till att stärka världens lokala demokratiutveckling genom ett internationellt partnerskapsamarbete,

Lena Langlet, chef för demokratisektionen på SKR.

Exempelvis får Region Stockholm med Astrid Lindgrens barnsjukhus, Pediatric Health Initiative & Karolinska Institutet drygt 7 miljoner till fyra olika projekt på temat jämlik hälsa där samarbetsparten är Jinja City Council i Uganda. Lycksele kommun och Region Västerbotten, båda tillsammans med det kenyanska countyt Homa Bay får också beviljade medel på temat jämlik hälsa.

Ett trepartspartnerskap mellan Älmhults och Växjö kommun tillsammans med JB Marks i Sydafrika kommer att arbeta i ett projekt som ska motverka könsbaserat våld inom de respektive kommunerna.

Piteå kommun beviljas 2,55 miljoner SEK för sitt projekt tillsammans med kommunen Chinsali i Zambia som handlar om att stärka marginaliserade grupper inom kommunen.

På temat klimatförändringar beviljas Robertsfors kommun ett projekt tillsammans med Machakos i Kenya. Även Karlskrona kommun tillsammans med Entebbe i Uganda kommer att samarbeta på detta tema med fokus på ungas inkludering i miljöfrågor.

Norrköpings kommun får 2,25 miljoner SEK för ett projekt som ska bidra till stärkt miljöskydd genom bättre avfallshantering tillsammans med kommunen Bihac i Bosnien-Herzegovina.

Se alla beviljade projekt och totala summan.

Läs mer i pressmeddelandet