10 kommuner får dela på 8 miljoner kronor

Öckerö, Habo, Upplands-Bro och Älmhult är några av de svenska kommuner som beviljats medel för kommunalt partnerskap tillsammans med sin partnerkommun. Flera av projekten handlar om barn och ungas deltagande och inkludering. 

Både Öckerö kommun och Upplands-Bro kommun beviljas vardera 2,5 miljoner kronor för att under en period av tre år samarbeta med varsin kommun i Kenya för att bedriva projekt där barn och ungdomsinflytande ligger i fokus.

Vi ser ett stort intresse från kommuner att ansöka om projektmedel för att inkludera barn och unga i samhället utifrån barnkonventionen. Just barn och ungas deltagande i processer som rör dem och samhället är en väldigt viktig del i kommuner och regioner demokratiska arbete, men också för att nå de målen i Agenda 2030, säger Carin Jämtin, generaldirektör på Sida som finansierar ICLD:s verksamhet.

Fem av de kommuner som fått beviljat stöd ingår i projektnätverket för mänskliga rättigheter och även här står barn och ungdomar i fokus i flera av projekten. Andra kommuner som också får ta del i demokratimiljonerna är Västerås tillsammans med en partnerkommun i Botswana, Habo kommun med en partner i Bosnien och Hercegovina samt Älmhult tillsammans med en kommun i Sydafrika.

– De kommunala partnerskapen ger möjlighet till internationella utbyten av kunskap, erfarenhet och lösningar på lokal nivå som kan göra stor skillnad. Det stärker demokratiutvecklingen såväl lokalt som globalt, säger Johan Lilja, generalsekreterare på ICLD. 

Information om de beviljade projekten

Se även pressmeddelandet