Anmälan: Genomgång av redovisning inom Programmet Kommunalt partnerskap

Under hösten erbjuder ICLD två olika digitala tillfällen då vi går igenom redovisning inom programmet kommunalt partnerskap.

Då det är den svenska partnern som beviljas finansiering och därmed ansvarar för redovisningen av medlen, ges genomgången dessa tillfällen på svenska. Det är dock viktigt att samarbeta om den narrativa redovisningen då det primärt är resultat i den internationella partnerkommunen som ska redovisas till ICLD. Vi rekommenderar att ni vid första delen har med er den person i er kommun som arbetar med den ekonomiska delen, kanske en controller.

Datum att välja på:

 • Tisdag 17 sep kl 9-11
 • Onsdag 2 oktober kl 9-11

Anmäl dig till det datum som passar dig bäst i formuläret, senast den 10 september! De anmälda till respektive tillfälle får en kalenderbokning med Teamslänk inför mötet.


Anmälan redovisningsträff

Namn
Kommun/region
E-post(Obligatoriskt)
Välj datum(Obligatoriskt)
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

ICLDs mål med genomgången är att:

 • alla inlämnade ekonomiska redovisningar är fullständiga och korrekt ifyllda vid första inlämningstillfället.
 • samt att deltagarna har fått kunskap om:
  • hur den årliga redovisningen inom programmet kommunalt partnerskap relaterar till ICLD:s förändringsteori.
  • vad på individ-, organisations- och samhällsnivå som årligen ska redovisas till ICLD, samt hur och varför.

Agenda:

9.00-10.00:    Ekonomisk redovisning, Fredrika Kraft, Ekonomichef ICLD

Under detta pass går vi igenom hur ni ska göra den ekonomiska redovisningen, och vad det är bra att tänka på både inför uppstart av projektet och inför redovisning av varje projektår. Till detta pass kan ni med fördel bjuda med en controller eller andra ekonomifunktioner som är inblandade i den ekonomisk redovisningen. Exempel på innehåll:

 • Allmän information om finansiering inom programmet och ICLD:s avtal med Sida
 • Svenska kommuner och regioners ansvar
 • Ansökning och redovisningssystem
 • Att tänka på inför ekonomisk redovisning av projektår, checklista
 • Budgetriktlinjer – vilka kostnader ersätts, och avvikelser mot budget
 • Revision – dokument at förbereda
 • Godkännande, utbetalning och återbetalning
 • Svar på era inskickade frågor

10.00-10.15: PAUS

10.15-11.00: Narrativ redovisning, Josefin Daleskog (17/9), Felicia Wede (2/10), Programhandläggare ICLD

Det andra passet kommer ägnas åt den narrativa redovisningen. Vad är det ni kommer behöva rapportera till ICLD – vilka typer av resultat är vi intresserade av?

 • Hur kopplar redovisningen till de olika delarna i ICLDs förändringsteori?
 • Vilka frågor kommer ni behöva besvara gällande resultat på individnivå, organisationsnivå och samhällsnivå?
 • Hur relaterar redovisningen och frågorna till projektplaneringsverktyget (Project planning workbook)?
 • Allmänna tips och råd för at göra redovisningen enklare.
 • Svar på era inskickade frågor

Vid frågor, hör av er till josefin.daleskog@icld.se