Svensk partner: Lycksele kommun

Demokratimiljoner till kommuner och regioner

Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, ICLD, beviljar sammanlagt 7,3 miljoner kronor till tre svenska kommuner och en region för deras demokratiprojekt tillsammans med en internationell partnerkommun. Det är Växjö, Kalix, Lycksele och Gotland som får ta del av pengarna.

Följande kommuner och region har fått sina partnerskapsprojekt beviljade:

  • Växjö kommun ska tillsammans med kommunen JB Marks i Sydafrika samarbeta i ett projekt där medborgarna tydligare ska involveras i stadsplaneringen. Kvinnor, barn och låginkomsttagare är prioriterade målgrupper i projektet. Växjö kommun beviljas 1,5 miljoner SEK för ett treårigt projekt. Läs mer
  • Kalix kommun tillsammans med kommunen Masaka i Uganda ska arbeta i ett treårigt projekt där fokus ligger på att öka barn och ungas samhällsengagemang, men också öka föräldrars involvering. Syftet är att minska hemmasittande och psykisk ohälsa. Växjö kommun beviljas 2,55 miljoner SEK. Läs mer
  • Lycksele kommun får ytterligare 700 000 SEK till sitt befintliga projekt med Homa Bay i Kenya som arbetar för en långsiktig och hållbar vatten- och avfallshantering. Läs mer
  • Region Gotland ska tillsammans med sin partnerkommun Kibaha i Tanzania arbeta i ett treårigt projekt som motverkar könsbaserat våld, gender based violence. Region Gotland beviljas 1,5 miljoner SEK. Läs mer

– Det kan inte understrykas nog hur viktigt det är att involvera medborgare i centrala frågor inom kommunernas arbete, exempelvis inom stadsplanering, jämställdhet och ungdomsinflytande. Det är en grundbult för den lokala demokratin. Därför är vi glada att kunna bevilja partnerskapsprojekt som bidrar till detta!

Johan Lilja, generalsekreterare ICLD

Under oktober beviljade ICLD även medel till partnerskapsamarbeten mellan Västerås – Gabarone, Botswana och Falkenberg tillsammans med  Sundays River Valley och distriktet Sarah Baartman i Sydafrika.

Om Kommunala partnerskap

Ett kommunalt partnerskap är ett internationellt samarbete och erfarenhetsutbyte som stärker den lokala demokratiutvecklingen i den egna kommunen samtidigt som lokala lösningar och arbetssätt gynnar den globala utvecklingen.

Kommunala partnerskap ger svenska kommuner och regioner möjlighet att bidra till att stärka demokratiutveckling och mänskliga rättigheter i en annan del av världen. Läs mer om kommunala partnerskap.

Globala mål
17 - Genomförande och globalt partnerskap
Svensk partner
Kalix kommunLycksele kommunRegion GotlandVäxjö Kommun
Internationell partner
Homa BayJB Marks Local MunicipalityKibaha Town CouncilMasaka District Local Government Council
Etiketter
beviljade partnerskapsprojekt, demokratiprojekt, kommunala partnerskap,

Lycksele and Homa Bay, Kenya

Project: Pilot showcase – sustainable handling of waste and water

This project will develop capacity for sustainable waste and water management at the sub-county, ward and village level in Homa Bay County. The project arose from an already existing partnership focusing on Governance for Sustainable waste and water management in Homa Bay County, with the aim to produce plans and policies. The project is also linked to a project with focus on governance and management for equitable health care. Focus is on results in Homa Bay County, however with ambitions to increase knowledge and understanding of the importance of sustainable waste and water management at the individual level in the Municipality of Lycksele with focus on the younger generation.

The aim is that the selected sub-county/ward/village can develop into a Pilot showcase that will be of importance for the whole county, and not only the actual sub-county, ward and village where the solutions will be identified. Good examples and communicative efforts are needed in Homa Bay County, as well as in other counties in Kenya since the challenges are shared by many at the sub-county, ward and village level. The showcase can therefore be of importance for other parts of Kenya that face the same challenges.

Projektområde
Environment/Climate changeTechnical Services and Infrastructure
Globala mål
12 - Hållbar konsumtion och produktion6 - Rent vatten och sanitet för alla
Svensk partner
Lycksele kommun
Internationell partner
Homa Bay

Lycksele and Homa Bay, Kenya

Project: Sustainable water and waste management as a way of promoting public health

The project objective is to produce a comprehensive plan for integrated waste and water management in Homa Bay County with focus on waste management supporting public health in the county.

The project is linked to another project with a specific focus on governance and management for equitable health care. Homa Bay County Government is partnering with Centre for Rural Medicine, a research and development unit within the County Council of Västerbotten who have partners in several regions and countries around the world.

The immediate objectives for the project are:

  • Establishing knowledge and understanding of sustainable waste management based on integrated environmental systems for waste and water at the ministry for waste and water.
  • Establishing a management structure at the ministry for waste and water that work for sustainable waste management based on integrated environmental systems.
  • Establishing a communication strategy for various stakeholders on sustainable waste management as well as on water management due to its importance for health.

Focus is on results in Homa Bay County, however with ambitions to increase knowledge and understanding within the Municipality of Lycksele for the purpose of using this practically and in various partnerships in the future.

Projektområde
Inclusive leadership and governance
Globala mål
13 - Bekämpa klimatförändringarna3 - God hälsa och välbefinnande6 - Rent vatten och sanitet för alla
Svensk partner
Lycksele kommun
Internationell partner
Homa Bay