Svensk partner: Lunds kommun

Lund and Francistown, Botswana

The local government office has the assignment to investigate possibilities to start a municipal partnership to promote local democracy and international co-operation with focus on the Agenda 2030. During the time of finding a municipal partner, ICLD returned with an inquiry regarding Lund´s interest in participating in a new concept, a platform containing extended support from ICLD in the application process and further during the project time. Lund will have the opportunity to participate in a network with 3 to 4 other municipal partnerships for exchange of experience during the project time.

The theme of the projects relates to Human Rights on the local level i.e. equity, inclusion of young people, accessibility or issues concerning minorities with the objective to support the guidance and leadership on the local and regional level. By implementing new structures, processes, methods of evaluation and steering documents, we will be able to accomplish sustainable change.Since Lund city council decided in 2018 to work systematically with issues concerning Human Rights, which makes the city of Lund the first Human Rights city in Sweden, we find the suggested project idea interesting. Local government office in Lund has finished a policy for social sustainability, which intends to be guidelines for the city in H.R. matters.

This, together with the fact that Lund University and the Raoul Wallenberg Institute, are located in Lund and good contacts between these organizations and the city of Lund already are established, we feel this will be good support in the work.With the help of ICLD, Francistown has become our future municipal partner. The city of Francistown has expressed a great interest in both co-operating with the city of Lund and in the suggested theme of the project. University of Botswana is located in the capital but has a campus in Francistown and we have been informed that Lund University and University of Botswana has co-operated for a number of years, which we hope, will bring a positive angle to the project.

Projektområde
Inclusive leadership and governance
Globala mål
10 - Minskad ojämlikhet
Tema
Human Rights
Svensk partner
Lunds kommun
Internationell partner
Franscistown City Council

Åtta svenska kommuner i ny satsning på mänskliga rättigheter

Åtta svenska kommuner kommer att bli del av ICLD:s fyraåriga internationella projektnätverk Kommunala partnerskap för mänskliga rättigheter. Tillsammans med åtta partnerkommuner i Södra Afrika ska de utforma varsitt projekt som ska lyfta arbetet med mänskliga rättigheter och lokal demokrati.

Den första september utlyste ICLD den nya satsningen Kommunala partnerskap för mänskliga rättigheter, som ska skapa ett nätverk av partnerskap mellan Sverige och Södra Afrika. Sex svenska kommuner har nu insänt sina ansökningar och antagits till nätverket; Falun, Bollnäs, Ovanåker, Kungsör, Piteå och Lund. Två ytterligare väntas bli klara inom kort. Dessa har alla matchats med varsin partner från antingen Sydafrika, Botswana eller Zambia.

Vi är stolta över att kunna fira internationella dagen för mänskliga rättigheter den 10 december med att satsa på Sveriges och Södra Afrikas lokala arbete för mänskliga rättigheter och demokrati. Vår ambition är att skapa nya goda exempel och metoder på lokalt arbete med mänskliga rättigheter som kan spridas till nya kommuner.

Johan Lilja, generalsekreterare för ICLD

Samarbetet inleds med ett förberedelseår där ett treårigt projekt på ett tema relaterat till mänskliga rättigheter ska utformas och planeras. Särskilt stort intresse har funnits runt att driva projekt om inkludering av barn och unga, vilket är en särskilt aktuell fråga efter att barnkonventionen blev svensk lag 1 januari 2020. Kommunerna har tilldelats 300 000 kr för förberedelseåret, den totala summan för alla fyra år kan komma att uppgå till närmare 3 mnkr per kommun. Medlen finansierar utbytet mellan kommunerna, så som resor och logi i samband med utbytesresor och nätverksutbildningar.

Inom nätverket kommer kommunerna som deltar att få stöd av experter på mänskliga rättigheter och forskare. ICLD kommer att arrangera gemensamma nätverksaktiviteter för alla kommuner, vilka under första året kommer att ha ett särskilt fokus på att kommunerna ska initiera samarbeten med civilsamhälle och universitet.

Svensk partner
Bollnäs kommunFalu kommunKungsör kommunLunds kommunOvanåkers kommunPiteå kommun