Svensk partner: Borås stad

Borås och Vračar skapar delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Partnerskapsprojektet mellan Borås kommun och kommunen Vračar i Serbien arbetar för att öka inflytande och delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Halvvägs in i projektet finns redan goda och konkreta resultat att visa upp.

Vračar är en av 17 stadsdelskommuner i Serbiens huvudstad Belgrad. Genom partnerskapet med Borås kommun vill de öka tillgängligheten och delaktighet för personer med funktionsnedsättning liksom öka deras möjligheter att få inflytande i processer och beslut på lokal nivå.

Implementering av funktionshinderråd

I Borås finns redan ett etablerat funktionshinderråd där de samverkar med civil samhället för att förbättra tillgängligheten i kommunen. Borås har också en tillgänglighetskonsulent och funktionshinderkonsulent som driver stadens tillgänglighetsarbete i samverkan med kommunens förvaltningar och bolag, närings- och föreningsliv. I Vračar fanns ingen organisation på plats för detta arbete. Deras primära utmaning har därför varit att sätta struktur för arbetet och funktioner inom organisationen. en milstolpe var implementering av ett funktionshinderråd. Något som redan blivit verklighet!

När Borås besökte Vračar i september i år fick de nämligen ta del av det nystartade och nyimplementerade funktionshinderrådet. I rådet ingår personer från olika nämnder, arbetsförmedling samt olika NGO’s.

I Sverige har civilsamhället varit motorn i utvecklingen mot ett mer inkluderande samhälle. Det är en erfarenhet som jag tror på är viktig att sprida och som gör mig stolt, säger Kerstin Niklasson, projektkoordinator i Borås.

Irena Lakobrija Delica, är Vračars projektledare i partnerskapet och arbetar till vardags som chef för funktionshindersenheten. Hon är glad att det tack vare det nyetablerade funktionshinderrådet nu finns en arena för frågorna. Men att de också är ett steg närmare att inrätta tjänsten som funktionshinderkonsulent i Vračar.

– Att ha en person som är utsedd att arbeta med just dessa frågor är verkligen något vi måste sträva efter för att få en hållbar och institutionaliserad verksamhet , säger Irena.

En förebild

Flera av kommunerna i Serbien sneglar på det arbete som Vračar gör för att skapa bättre delaktighet och inflytande för personer med funktionsnedsättning. Vračar har också fått uppdraget att sprida sin kunskap till andra kommuner främst i Belgrad men även andra delar av landet.

– Det är så roligt att se att vårt projekt verkligen ger resultat och vi är så stolta över vår samarbetspartner, säger Herawati Iskandar Nowak, funktionshinderskonsulent i Borås kommun och projektledare i partnerskapet. Att med vår kunskap i Borås kommun, faktiskt kunna bidra till att förbättra Vracars och på sikt delar av hela Serbiens lokala arbete för personer med funktionsnedsättning är ju fantastiskt!

De båda projektledarna i partnerskapet: Herawati Iskandar Novak, Borås och Irena Lakobrija, Vračar. Photo: Vracar Municipality

Information på kommunen Vračars webbplats

Lär mer om partnerskapsprojektet mellan Borås och Vračar

Svenska kommuner och regioner sitter på mycket och god kunskap och erfarenhet för att skapa delaktighet och inflytande för medborgare. Det behöver dela med oss för att bidra till att stärka den lokala demokratiutvecklingen i världen. Tack Borås för ni gör skillnad!

Globala mål
10 - Minskad ojämlikhet
Tema
Human Rights
Svensk partner
Borås stad
Internationell partner
Vracar

Borås and Vracar – Serbia

Accessibility – organisation policy, structure and practice

Both municipalities want to improve their capacity to reach out to and get input from people with disabilities, since they feel they are stuck in the “old way” of getting and giving out information. This causes a risk to fail to include the perspectives of people with disabilities in policy-making that affects them. Lack of understanding of the needs of citizens with disability may mean that their rights are not respected.

This project aims to increase accessibility of information and services for the citizens with functional variation in the two towns, city of Borås and city municipality of Vracar. Both cities have been working with accessibility for many years. However, accessibility contains many different aspects and the partners have prioritized accessibility work in different ways. Now they want to learn from each other.

The objective for City municipality of Vracar is to be a good example showing that it is possible to implement structural change with the aim of receiving continuous feedback from different disability groups and person with disability living in the city with an improved implementation of universal design.

Projektområde
Inclusive leadership and governanceUrban planning
Globala mål
10 - Minskad ojämlikhet11 - Hållbara städer och samhällen
Tema
Human RightsParticipatory democracy, citizen dialogues and budgeting
Svensk partner
Borås stad
Internationell partner
Vracar

Sustainable Kota Palu

The overall objective is to help the city of Palu in undergoing a rapid development and change. The urbanization is rapid and will explode in the future, related to the changes of the status of the city of Palu to one of two economic zones in Indonesia. Palu has to face a fast growing population and a growing industry with consequences of more generated waste and an increased energy demand.

To support Palu this project will focus on organization structures to meet the future challenges of a sustainable Palu and as well as a education center to equip the inhabitants with the right knowledge to contribute to the development.

Projektområde
Environment/Climate change
Svensk partner
Borås stad
Internationell partner
Palu City

Green and Clean Bay Area in Palu

Palu is undergoing, similar to many cities in Asia and Indonesia in particular, a very clear trend of urbanization. The city’s population is increasing very rapidly and within 10 years it is estimated to have increased from 400,000 to 500,000 inhabitants. The sanitary conditions do not develop at the same rate as well as the living conditions of the city’s population. Another trend is that the number of cars and motorcycles is growing even faster when more people are better off financially.

A necessity is to work with sustainable urban planning in order to meet the demands of development but at the same time reduce the impact on the environment, in this case the Bay area, the city’s living room and parlor.

Palu have a global vision of becoming green and clean, this project shall apply to a part of the city by the bay area with the support of The Symbio City Approach The project aims to support Palu in efforts to improve the Bay area and develop good example for other parts of the city and, not least, to show that it is possible to change an area’s status by using the Symbio City Approach.

Projektområde
Urban planning
Svensk partner
Borås stad
Internationell partner
Palu City

City Clusters in Sleman

The project aims at several aspects of institutional capacity development. The project will result in a changed profile in waste management for the community in Palu. The capacity for waste management will be strengthened through new developed systems for education on waste management. Through education and information as well as inviting NGO´s to discuss waste management the society will achieve heightened awareness and knowledge on these issues.

On the individual level this project aims at increasing the knowledge of project participants concerning waste management.

Students and staff from the university will acquire new academic skills and knowledge on waste management.

Projektområde
Environment/Climate change
Svensk partner
Borås stad
Internationell partner
Sleman RegencyYogyakarta Special province

Waste to Value in Palu

The project aims at several aspects of institutional Capacity development. The project will result in a changed profile in waste management for the community in Palu.

The capacity for waste management will be strengthened through new developed systems for education on waste management. Through education and information as well as inviting NGO´s to discuss waste management the society will achieve heightened awareness and knowledge on these issues.

On the individual level this project aims at increasing the knowledge of project participants concerning waste management. Students and staff from the university will acquire new academic skills and knowledge on waste management.

Projektområde
Environment/Climate change
Svensk partner
Borås stad
Internationell partner
Palu City

Waste Management in Da Nang

The overall objective, for Da Nang, of this cooperation is to develop a sustainable environmental Da Nang, where the inhabitants of Da Nang and the tourism sector are able do grow and develop prosperously. Where waste is considered a resource, and cooperation is the natural way to achieve this.

Projektområde
Environment/Climate change
Svensk partner
Borås stad
Internationell partner
City of Da Nang