Partnerskap på väg mot ökad lokal demokrati, IQA-rapport 2016

I denna rapport beskrivs, sammanfattas och analyseras de resultat som följts upp genom Internal Quality Assessment, IQA, under 2016 inom programmet Kommunalt partnerskap på Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, ICLD. Uppföljningen har innefattat platsbesök i två olika partnerskap. Handläggare som arbetar med  programmet har intervjuat aktörer i partnerskap mellan kommuner i Sverige, Indonesien och Vietnam.