Om kommunala partnerskap

Grunden i ICLD:s verksamhet utgörs av internationella samarbeten, så kallade kommunala partnerskap.

De kommunala partnerskapen samarbetar inom ömse- sidiga, resultatdrivna projekt med liknande utmaningar. Ofta arbetar parterna med frågor som rör medborgardialog, jämlikhet och/eller ungdomsinflytande.

I denna broschyren får du grundläggande information om samarbetsformen kommunala partnerskap och vad det innebär.