Informationsblad om kommunala partnerskap

Ett kommunalt partnerskap är en internationell samarbetsform mellan en svensk kommun eller region och en internationell motsvarighet. Partnerskapets yttersta syfte är att stärka demokratiutvecklingen på lokal nivå.