ICLD Årsredovisning 2021

Välkommen att ta del av vad ICLD gjorde under 2021 genom vår Årsredovisning.

Årsredovisningen består av två delar. Del ett beskriver övergripande vår verksamhet genom exempel och fakta samt mer specifikt från de delar av världen där ICLD är aktiva. Del två innehåller den traditionella förvaltningsberättelsen.

Trevlig läsning!