Årsredovisning ICLD 2019

ICLD:s Årsredovisning 2019

“Vi vill framföra vårt stora tack till alla svenska kommuner och regioner som genom ett kommunalt partnerskap skapat en bättre värld. Deras arbete har bidragit till att stärka lokal demokrati och varit en viktig motkraft till antidemokratiska krafter runt om i världen.”

Med de orden från ordförande och generalsekreterare inleds ICLD:s Årsredovisning för 2019 med tillhörande årsberättelse.

Årsredovisningen innehåller två delar.
Den första delen beskriver ICLD och dess verksamhet samt lyfter fram ett urval av ICLD:s arbete under 2019.

Den andra delen utgörs av en mer genomgående beskrivning av genomförande och resultat under 2019 liksom resultat och balansräkning samt revisionsberättelse.