ICLD

KC – Dellnäs, A, Jörgensen, B & Öjendal, J (2011) Proceedings of the Workshop: State of the Art of Local Governance – Challenges for the Next Decade


Skriften är ett resultat av en konferens som arrangerades av ICLD i Visby 29-30 april 2010. Konferensen samlade akademiker och beslutsfattare inom området lokal demokrati och lokal styrning för diskussioner på temat i>State of the Art of Local Governance – Challenges for the Next Decade. Konferensen hade två syften: dels att summera resultat och insikter från de senaste decenniernas försök att stärka den lokala demokratin, och dels att försöka utröna vilka utmaningarna och de avgörande policy-frågorna kommer att vara under det kommande årtiondet. Ambitionen var att tillhandahålla ett forum där avståndet mellan forskning, policy och praktiska erfarenheter kunde minskas.

Full policy brief


Local governance and government administration

Local governance and government administration

År 2011